Sökning: "akutsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet akutsjuksköterska.

 1. 1. Akutsjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutmottagning : En systematisk och integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Sandahl; Ewelina Wennerholm; [2022]
  Nyckelord :akutsjuksköterska; självskadebeteende; akutmottagning; vårdandet; attityder;

  Sammanfattning : Patienter med självskadebeteende är en vanligt förekommande patientgrupp på somatiska akutmottagningar. Självskadebeteende innebär att skada sig själv med olika metoder utan avsikt att ta sitt liv. Som akutsjuksköterska behövs det kunskap om flera olika patientgrupper. LÄS MER

 2. 2. Akutsjuksköterskans påverkan av hot och våld på akutmottagning : En systematisk och integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Dennis Eriksson; Mikaela Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :emergency nurse; threats; violence; vulnerability; mood; emergency room; systematic and integrative literature study; akutsjuksköterska; hot; våld; utsatthet; mående; akutmottagning; systematisk och integrativ litteraturstudie;

  Sammanfattning : Hot och våld på akutmottagning har visat sig vara ett växande problem världen över. Akutsjuksköterskor arbetar i en arbetsmiljö som inte bedöms vara acceptabel. Syftet var att utforska tillgänglig litteratur gällande hur akutsjuksköterskans vårdarbete påverkas av hot och våld på akutmottagning. LÄS MER

 3. 3. Det första vårdmötet på akutmottagning : En systematisk och integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tobias Andersson; Lisa Dahlström; [2022]
  Nyckelord :akutsjuksköterska; akutsjukvård; första vårdmöte; integrativ litteraturstudie; bedömning; erfarenhet; akutmottagning;

  Sammanfattning : Akutsjuksköterskan möter patienter med en rad olika upplevda symtom och uppvisade tecken på sjukdom eller skada. I det första vårdmötet utför akutsjuksköterskan en systematisk första bedömning av allvarlighetsgraden. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill bli sedd" : Patientens upplevelse av kommunikation och bemötande på akutmottagningen - en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lovisa Aronsson; Johanna Andersson; [2022]
  Nyckelord :Kommunikation; patientupplevelser och belåtenhet; akutmottagning; akutsjukvård; akutsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är nästan oundvikligt att kommunicera eller samspela med andra människor, då dolda budskap hela tiden sänds och tas emot, antingen medvetet eller omedvetet. Den personcentrerade vården förutsätter att sjuksköterskan har ett gott bemötande gentemot patienter samt upprätthåller en god kommunikation dem emellan. LÄS MER

 5. 5. Akutsjuksköterskans yrkesrelaterade stress, stresshantering och dess påverkan på vårdandet på akutmottagning : En systematisk och integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Edita Morina; Fatos Öcal; [2022]
  Nyckelord :akutsjuksköterska; yrkesrelaterad stress; stresshantering; vårdande; arbetsmiljö; akutmottagning;

  Sammanfattning : Akutmottagningar världen över står öppna dygnet runt för att vårda patienter som är i behov av akutsjukvård. Samtidigt måste förutsättningar för att bedriva vårdandet finnas. Akutsjuksköterskor arbetar dagligen i en arbetsmiljö som inte stödjer deras förmåga att vårda patienter utifrån deras behov. LÄS MER