Sökning: "akutsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet akutsjuksköterska.

 1. 1. Clinical Frailty Scale på akutmottagningen : Faktorer som påverkar sjuksköterskors användning – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Lagerlöf Ljung; Benjamin Bekele; [2021]
  Nyckelord :barriers; CFS; Clinical Frailty Scale; emergency department; emergency nurse; ER nurse; facilitators; frailty; frail older adults; guideline; screening tool; akutmottagning; akutsjuksköterska; CFS; Clinical Frailty Scale; främjande faktorer; hindrande faktorer; rutin; screeningverktyg; sköra äldre; skörhet;

  Sammanfattning : Background: By the year 2030 the prognosis is that one fourth of the Swedish population will be 65 years or older. An age group that today stands for 40 percent of all the daily visits in the Swedish emergency departments. Nearly half of them are 80 years or older. LÄS MER

 2. 2. Akutsjuksköterskors förhållningssätt till patienter med missbruksproblematik : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Andersson Weström; Monika Johansson; [2021]
  Nyckelord :akutmottagning; missbruksproblematik; akutsjuksköterska; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Patienter med missbruksproblematik är en av de grupper som förekommer frekvent på akutmottagningen. Patientgruppen riskerar ofullständig eller utebliven vård och omvårdnad. Mötet med patienten ställer krav på akutsjuksköterskors kompetens och förmåga att vårda personcentrerat. LÄS MER

 3. 3. Fysiskt våld eller olycksfall : Akutsjuksköterskans utgångspunkter för att identifiera barn där det misstänks att barnet utsatts för fysiskt våld

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amina Cucovic; [2021]
  Nyckelord :Emergency nurse; Identification; Children; Child abuse; Emergency depart-ment; Akutsjuksköterska; Identifiering; Barn; Fysiskt våld; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : På akutmottagningen vårdas sårbara patienter, barn som utsätts för fysiskt våld. Akutsjuksköterskan har ett ansvar i att kunna identifiera den sårbara patiente, för fysiskt våld leder till flertalet hälsorisker och varje missat fall kan leda till dödlighet. Alla barn har rätt till att skyddas mot alla former av våld. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till upplevd stress hos sjuksköterskor verksamma på en akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Olivia Jakobsson; Hanna Polewski; [2021]
  Nyckelord :sjuksköterska; stress; akutmottagning; upplevelse; akutsjuksköterska; akutsjukvård; vårdvetenskap; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Akutmottagningar i Sverige präglas av ett högt inflöde av patienter med akuta sjukdomar och skador. Detta kräver att sjuksköterskorna som är verksamma på en akutmottagning innehar en bred och god kunskapskompetens för att kunna prioritera och ta egna beslut. LÄS MER

 5. 5. An Emergency department under strain : Occupational stress in nurses

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Rytting; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; sjuksköterska; akutsjuksköterska; akutmottagning; coping; erfarenhet; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal på akutmottagning besitter en högre autonomi, bredare kompetens samt högre nivå av teamarbete och kommunikation vilket har visat en lindrande effekt på arbetsrelaterad stress. Trots detta har tidigare studier rapporterat att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning i större utsträckning upplever arbetsrelaterad stress till skillnad från sjuksköterskor som arbetar inom andra vårdinstanser. LÄS MER