Sökning: "akutsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade ordet akutsjukvård.

 1. 1. Teamträningens betydelse för det akuta omhändertagandet intrahospitalt : en forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jonas Fuxing; Kaisa Virtanen; [2019]
  Nyckelord :Teamträning; Akutsjukvård; Patientsäkerhet; Kommunikation; CRM;

  Sammanfattning : Ett strukturerat omhändertagande av en akut sjuk patient på akutmottagningen är av vikt för patientsäkerheten. På akutmottagningen är det ständigt nya personalsammansättningar och teamarbetet runt patienten kan bli bristfällig. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att möta patienter med ett aktivt självskadebeteende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jasminka Becovic; Johanna Fager; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskans perspektiv; Självskadebeteende; Upplevelse; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett ökande samhällsproblem och idag räknas det till ett folkhälsoproblem. Detta beteende är ett sätt för personen att göra om den psykiska smärta till en fysisk smärta då det kan vara lättare att hantera, vilket kan ge en ångest lindrade effekt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans psykiska reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning : med inriktning på avlastande samtal, psykologisk debriefing och hinder för genomförande

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Karlsson; Jessica Pierre; [2019]
  Nyckelord :Defusing; barriers; Psychological debriefing; Nurse s experience; Nurse s needs; Traumatic event; Avlastande samtal; Hinder; Psykologisk debriefing; Sjuksköterskans upplevelse; Sjuksköterskans behov; Traumatisk händelse;

  Sammanfattning : Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även påverka kvalitén på vården. LÄS MER

 4. 4. Faktorer på akutmottagningar som påverkar sjuksköterskans triagearbete : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Ingvarsson; Jenny Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Triage; Akutmottagning; Sjuksköterska; Faktorer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Akutmottagningen är en komplex arbetsplats med ett oförutsägbart inflöde av patienter dygnet runt. Hälso- och sjukvård skall ges på lika villkor och patienter med störst behov skall ges företräde. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av säker vård inom akutsjukvård.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Johansson; Amanda Ek; [2019]
  Nyckelord :Safe Care; Nurses experiences; Emergency departments; Säker vård; sjuksköterskans upplevelse; akutsjukvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Säker vård är ett viktigt begrepp inom hälso- och sjukvården. Begreppet är ett av de sex kärnkompetenserna vilket innebär att sjuksköterskor ska ha rätt kunskap för att öka säkerheten och kvalitén inom vården. Genom att ha god kommunikation och att minska stressen inom akutkliniker upprätthålls säker vård. LÄS MER