Sökning: "akutsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet akutsjukvård.

 1. 1. Är patientsäkerheten äventyrad inom dagens akutsjukvård? Undersöka sjuksköterkors upplevelse av patientsäkerheten på en akutmottagning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Le; David Svensson; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; upplevelse; patientsäkerhet; kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta på en akutmottagning kan vara krävande både fysiskt och mentalt då din kompetens som sjuksköterska ständigt ställas på prov. Ett ökat söktryck av patienter samt rådande brist på sjuksköterskor ställer ännu högre krav på dagens vårdpersonalen. LÄS MER

 2. 2. Patientens erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Catharina Ehlin; Emma Österling; [2020]
  Nyckelord :A literature review; emergency department; experience; nursing; patient; Akutmottagning; erfarenheter; litteraturöversikt; omvårdnad; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till en akutmottagning kommer patienter med olika sjukdomstillstånd där det ställer höga krav på att sjuksköterskan gör en korrekt bedömning och omhändertagande och samtidigt levererar en god omvårdnad. Dessa korta och intensiva möten kan innebära att sjuksköterskan tvingas prioritera de medicinska behoven. LÄS MER

 3. 3. Hur avbrott på akutmottagningen påverkar patientsäkerheten - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adam Sjöholm; Josefin Vingren; [2019-08-16]
  Nyckelord :Avbrott i arbetsflödet; sjuksköterskor; patientsäkerhet; säker vård; säkerhetskultur; akutmottagningen; akutsjukvård; upplevelse av vård;

  Sammanfattning : På akutmottagningen arbetar sjuksköterskan i team med att identifiera, undersöka, bedöma och behandla patienter med akuta symtom och tillstånd. Akutmottagningens arbetsform är hektisk och arbetssättet kräver att sjuksköterskan arbetar simultant med flera uppgifter. LÄS MER

 4. 4. Sekundär traumatisk stress hos sjuksköterskor inom onkologin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jaqueline Bilan; Anna Fredlund; [2019-08-16]
  Nyckelord :Sekundär traumatisk stress; sjuksköterska; onkologi; medlidande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans omvårdnadsarbete innefattar ett ödmjukt och empatiskt bemötande och förhållningssätt. Sjuksköterskan skapar starka patientrelationer och i dessa möten upplevs även många patienttrauman. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelser av akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Hertram; Natalia Bäcklund; [2019-08-08]
  Nyckelord :akutsjukvård; barn; delaktighet; miljö; rädsla; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2017 sökte 140 000 barn, vård på barnakutmottagningar i Sverige. Vården och sjukhusmiljön upplevs ofta som skrämmande och obehaglig för barnen. En negativ upplevelse av vården kan traumatisera barnet inför framtida vårdtillfällen. LÄS MER