Sökning: "al-Qaida"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet al-Qaida.

 1. 1. Varför de hatar oss och varför vi ska intervenera : En idéanalytisk studie om hur USA rättfärdigade interventionen i Irak 2001–2003

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oskar Jönsson; [2021]
  Nyckelord :weapons of mass destruction Terror Iraq Value judgment Reality judgment regulation of action The Bushdoctrine Al-Qaida; Massförstörelsevapen. Terror. Värdeomdöme. Verklighetsomdöme. Handlingsföreskrift. Bushdoktrinen;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to investigate how USA justified the military intervention of Iraq 2003 by using an idea analytical method. The source material consists of speeches led by President George W. Bush in regard to the 9/11 terror attacks and Iraq between the years 2001 and 2003. LÄS MER

 2. 2. The anti-state jihadist war front of al-Qaida in Pakistan: A study of the post-9/11 localization strategy of al-Qaida

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Abdul Sayed; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; al-Qaida; Pakistan; Tehreek Taliban Pakistan TTP ; anti-state jihad; Macro-level analysis.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explains the post-9/11 localization strategy of al-Qaida by examining its role in anti-state jihad in Pakistan. The central argument of this study is that al-Qaida harnessed the domestic problems of Pakistan to incubate an anti-state jihadist movement in the country, which came to be led by the Tehreek-e-Taliban Pakistan. LÄS MER

 3. 3. Al-Qaida och November 17. En longitudinell komparativ social nätverksanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emelié Audi; Amanda Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Al-Qaida; November 17; komparativ studie; longitudinell studie; UCINET; terrorism; social nätverksanalys;

  Sammanfattning : Rapporteringen av terroristattentat har fördubblats globalt sedan år 2011. För att motverka terrorismen i världen sägs det krävas en fördjupad kunskap om terroristnätverkens struktur och organisation, vilket kan uppnås genom en social nätverksanalys. LÄS MER

 4. 4. A just war or just an unjust war? - Rättfärdigheten av det amerikanska tillämpandet av drönarattacker i Jemen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edgar Darbinyan; Elsa Ström; [2019]
  Nyckelord :USA; Jemen; drönare; drönarkrigföring; Just War; jus in bello; Al-Qaida; terrorism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Militära attacker med hjälp av drönare har kommit att utmana förutsättningar i traditionell krigföring och genererat debatter om luftburna stridsmedel som kontrolleras med en spak och avancerad underrättelseteknologi på betryggande avstånd från missilernas detonationer. Uppsatsen undersöker den amerikanska krigföringen med beväpnade drönare som riktas mot terrornätverket Al-Qaida i Jemen och genomförs som en fallstudie av drönarattacker i Jemen. LÄS MER

 5. 5. "Då smäller det!" : En analys av historiebruket kring Amaltheadådet och Anton Nilson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Henric Pennlöv; [2018]
  Nyckelord :Amalthea; Anton Nilson; Terrorism; Historical Culture; Use of History; Mass Media; Amalthea; Anton Nilson; Terrorism; Historiekultur; Historiebruk; Massmedia;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar historiebruket av Amaltheadådet och gärningsmannen Anton Nilson. Metoden som andvänds för studien är en kvalitiativ innehållsanalys med hermeneutisk läsning av tidningsartiklar från 18 olika dagstidningar som skrivits varje decennium från 1918 till april 2018. LÄS MER