Sökning: "albin olsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden albin olsson.

 1. 1. IoT Offensive Security Penetration Testing : Hacking a Smart Robot Vacuum Cleaner

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Albin Larsson Forsberg; Theodor Olsson; [2019]
  Nyckelord :IoT; Hacking; Robot Vacuum Cleaner; Threat Modeling; Personal Information; Privacy; Penetration Testing; Offensive Security;

  Sammanfattning : IoT devices can be found in almost any type of situation as the availability and viability of them has surged in the last decade with technological advancements. The purpose of this project is to investigate how secure these types of devices, in particular a robot vacuum cleaner, actually are if an ill intended actor tries to interfere with the device. LÄS MER

 2. 2. Dansräknare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Albin Olsson; Dan Pettersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report covers the development of a product with an associated cloud based communityinterface for people who’s attending music events in the EDM (electronic dance music) genre. The product is the result of a further development of a previous prototype. LÄS MER

 3. 3. ”Man vill ju inte att någon ska förstöra det” : En diskursanalytisk studie av hur folkbibliotekarier talar om användare på meröppna bibliotek 2009-2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Robin Karlsson; Albin Olsson; [2017]
  Nyckelord :användare; meröppet; bibliotekarier; diskursanalys;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine how public librarians talk about users in the context of self-service libraries in the library press, that means papers whose main group is librarians or people working in some kind of library oriented operations. The strategies has mainly been based on Foucaults theories based on monitoring and power and been investigated through a discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesvärdering av företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Albin Olsson; Markus Ekström; [2014]
  Nyckelord :Varumärkesvärdering; Kalmar län;

  Sammanfattning : AbstractAuthor: Markus Ekström and Albin OlssonAdvisor & examinator: Petter Boye, Thomas KarlssonTitle: Brand Valuation of companiesKeywords: Brand Valuation and Kalmar CountyIntroduction & Problem: The term trademark is originated from the Old Scandinavianbrandr and means stigmatize. A new standard for brand valuation ISO 10668 was adopted in2010, which has created a more reliable valuation method. LÄS MER

 5. 5. Överreaktion och säsongseffekt på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Albin Olsson; [2013]
  Nyckelord :överreaktion januarieffekt behavioral finance marknadseffektivitet contrarian strategy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Möjligheten att prediktera framtida aktiekurser baserat på historisk data och uppvisade trender har sina förespråkare och motståndare. I denna studie undersöks om man genom att studera tidigare utveckling hos aktier kan uppnå överavkastning, ett tydligt brott mot svag marknadseffektivitet. LÄS MER