Sökning: "albumin"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet albumin.

 1. 1. Effects of Elaphostrongylus spp. infection on haematology and blood chemistry – in moose (Alces alces), reindeer (Rangifer tarandus), goat (Capra aegagrus hircus) and sheep (Ovis aries)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elin Engerström; [2021]
  Nyckelord :E. alces; E. rangiferi; elaphostrongylosis; muscleworm; brainworm; small ruminant; eosinophilia; biochemistry; serum chemistry;

  Sammanfattning : The aim with this study was to investigate the effects Elaphostrongylus alces and Elaphostrongylus rangiferi have on haematology and blood chemistry in experimentally infected animals. The nematodes of genus Elaphostrongylus spp. can cause neurologic disease, myositis, verminous pneumonia and increased mortality. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som bidrar till fatigue hos patienter som mottar hemodialysbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Victor Fredriksson; Nataša Pljevaljčić; [2021]
  Nyckelord :Fatigue; Hemodialysis; Adults; Trötthet; Hemodialys; Vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett internationellt problem som ökat i prevalens de senaste decennierna. Vid kronisk njursvikt försämras njurarnas filtrationsförmåga och den optimala behandlingen är njurtransplantation, annars behövs hemodialysbehandling för att rena blodet från avfallsprodukter som njurarna vanligtvis skulle rena. LÄS MER

 3. 3. Improving Caco-2 cell permeability assay using phospholipid covered silica beads

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Lana Faradj; [2021]
  Nyckelord :permeability; Caco-2; recovery; lipophilic; phosphatidylcholine; silica beads; peptide; plastic binding; bovine serum albumin;

  Sammanfattning : The Caco-2 cell assay is widely used for in vitro permeability measurements. However, a draw back with the assay that this study will focus on improving, is compound adsorption to the plastic material. Lipophilic compounds such as Cyclosporin A and Peptide J, that will be used in this study, tend to bind to the plastic material in the assay. LÄS MER

 4. 4. Preanalytisk påverkan av dubbelcentrifugering på rutinkemiska analyser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Gustav Forsner; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Rör för rutinkemiska analyser centrifugeras i primärvården innan de skickas till USÖ, Universitetssjukhuset Örebro, för analysering. Den gamla sanningen är att rör inte får centrifugeras två gånger och därför behandlas dessa separat från övriga rör på USÖ vilka annars hanteras av automationen som centrifugerar rören före analys. LÄS MER

 5. 5. Method development of an in vitro vertical Franz diffusion cell system to assess permeation of cosmetic active ingredients

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Johanna Mattiasson; [2020]
  Nyckelord :chemistry; method development; Upsalite; Disruptive Materials; Franz; diffusion; penetration; permeation; skin; pharmaceuticals; cosmeceuticals; skincare; cosmetics; actives; mesoporous; material chemistry; kemi; kosmetika; Upsalite; Disruptive Materials; Franzcell; diffusion; läkemedel; metodutveckling; hud; penetration;

  Sammanfattning : For evaluation of potential skincare ingredients, an in-house method using Static Franz diffusion cells and dialysis membranes was developed. Benzoic acid was chosen as a model substance along with L-ascorbic acid and α-Tocopherol. The cell conditions were tailored to encourage transmembrane diffusion. LÄS MER