Sökning: "alcohol abstinence"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden alcohol abstinence.

 1. 1. Ungdomar som inte dricker alkohol : En kvantitativ studie om ungdomars avhållsamhet från alkohol i relation till psykisk hälsa

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olsson Helena; [2017]
  Nyckelord :Adolescents; alcohol abstinence; antisocial behaviour; depression; mental health; psychosomatic symptoms; Alkoholavhållsamhet; antisocialt beteende; depression; psykisk hälsa; psykosomatiska besvär; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholkonsumtionen bland ungdomar har sedan 2000-talets början minskat. Hur detta har påverkat ungdomarnas hälsa är i dagsläget okänt, då det råder brist på vetenskapligt underlag inom området. LÄS MER

 2. 2. Kontrollerad alkoholkonsumtion, en möjlighet för en del alkoholberoende personer : En litteraturstudie om kontrollerat drickande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Landström Erik; [2017]
  Nyckelord :Controlled drinking; moderate drinking; alcohol consumption; alcohol use disorders and dependence; Kontrollerat drickande; lågriskdrickande; alkohol; alkoholkonsumtion; alkoholberoende;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att genom en litteraturstudie vidare utforska området kontrollerat drickande. Olika behandlingsmetoder för alkoholberoende kräver olika behandlingsmål. Ett vanligt behandlingsmål är helnykterhet. Ett antagande bland många är att helnykterhet är det enda tänkbara målet för alkoholberoende personer. LÄS MER

 3. 3. Tvångsvård av gravida missbrukare : En granskning av behovet av en tvångsvårdslagstiftning för gravida missbrukare och frågan om det ofödda barnets rättsliga ställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kickan Wijgård; [2016]
  Nyckelord :tvångsvård; gravida; missbrukare; foster; fosterskador; LVM;

  Sammanfattning : Women who abuses alcohol or drugs during pregnancy risk to in different ways harm their unborn child. Diseases - and injury symptoms such as fetal alcohol syndrome, underweight and abstinence are consequences that can be related to the pregnant woman’s addiction. LÄS MER

 4. 4. Beroendets utväg- en kvalitativ studie om vilken roll sociala relationer har för att ta sig ur ett alkohol- eller spelberoende

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexander Eriksson; Daniel Svensson; [2015]
  Nyckelord :Alkoholberoende; Avhållsamhet; Folkhälsa; Spelberoende; Sociala relationer; Sociala nätverk;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas cirka 180 000 av befolkningen vara spelberoende. Antalet alkoholberoende uppgår till ungefär 330 000 personer. Med anledning av de hälsokonsekvenser detta frambringar, för en relativt stor del av befolkningen, är detta ett folkhälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. En gång alkoholist, alltid alkoholist? – en diskursanalys av talet om alkohol, nykterhet och nolltolerans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emilia Lorentsson; [2013]
  Nyckelord :Complete abstinence from alcohol and drugs; manage alcohol; substance abuse problem; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine in which way people with current or past experience of substance abuse describe their relationship to alcohol. There is a general point of view in the society about the people with an addiction problem. LÄS MER