Sökning: "alcohol consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden alcohol consumption.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med gikt. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filip Holm; Saga Celander; [2020]
  Nyckelord :Gikt; Kvalitativ forskning; Patient; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gikt är en ämnesomsättningssjukdom där en ökad anhopning av urat uppstår i kroppen. Gikt kan ge akuta och kroniska ledinflammationer vilka kan generera starka smärtupplevelser. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av alkohol- och narkotikakonsumtion bland Socionomstudenter vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alicia Granström; Sandra Olsson; [2020]
  Nyckelord :alcohol consumption; drug use; university students; social work students; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hazardous drinking habits is a phenomenon that often seems to be a part of the time spent at university. Henceforth, this study aims to map out the consumption levels of alcohol and narcotics among social work students at Lund University. This was made possible by a quantitative method and use of an online-survey. LÄS MER

 3. 3. Alkoholkonsumtion bland skolungdomar i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hampus Jörgensen; Emelie Arledal; [2020]
  Nyckelord :Alcohol use; Adolescents; risk factors; friends; school; family;

  Sammanfattning : Ungdomars konsumtion av alkohol är viktigt att diskutera då det är kopplat till fler negativa konsekvenser: bruk av alkohol innan kroppen är fullt utvecklad kan leda till fysiska och mentala skador. Den här studien ämnar till att undersöka tre riskfaktorer som påverkar ungdomars alkoholanvändande: familj, skola och umgängeskrets. LÄS MER

 4. 4. Debt and Health: The Impact of Over-indebtedness on Mental Well-being in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maria Rönngren; [2020]
  Nyckelord :debt; mental health; health behavior; instrumental variable; Bartik instrument;

  Sammanfattning : Household borrowing is a key element for consumption-smoothing over the life cycle. However, over-indebtedness may induce negative health impacts through uncertainty, worries, and shame for example. This paper examines how over-indebtedness affects the mental well-being in Sweden between 2010-2018. LÄS MER

 5. 5. Public Opinion on Tobacco, Alcohol, and Sugar Policy and its Economic Implications in Sweden : A study on sociodemographic factors’ effects on health policy attitudes of Swedes

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Jonas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Public opinion; Tobacco; Alcohol; Sugar; Sweden; Ordinary Least Squares; Ordered probit;

  Sammanfattning : Using paired samples t-tests, this study examines attitudes toward government intervention to decrease the consumption of tobacco, alcohol, and sugar to improve public health in Sweden. The effects of the four sociodemographic variables gender, age, education, and income on attitudes toward health policies are tested using Ordinary Least Squares and ordered probit regressions. LÄS MER