Sökning: "alcohol demand"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden alcohol demand.

 1. 1. Uppsägning vid misskötsamhet och sjukdom - En komparativ studie mellan Sverige och England gällande uppsägning av arbetstagare vid misskötsamhet och sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mina Rundquist; [2019]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; misskötsamhet; alkoholism; Sverige; England; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis discusses the differences in case of dismissal in forms of personal matters such as misconduct and illness in Sweden and England. The purpose is to see how the dismissal takes place before and during the dismissal in the two countries. In order to do this comparative study, the legal dogmatic method have been used. LÄS MER

 2. 2. The demand on unregistered alcohol in Sweden 2001–2016

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Berglöf; Anastasios Kellidis; [2019]
  Nyckelord :alcohol demand; alcohol market; alcohol policy; excise goods; monopoly; price harmonization; Systembolaget;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to estimate the demand for unregistered alcohol in Sweden 2001-2016 and to provide understanding on the determinants of demand for unregistered alcohol. The method used was a multiple linear OLS regression with fixed annual and regional effects. It was found that the relative share of the unregistered market A. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS NEGATIVA ATTITYD GENTEMOT PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ella Hugander; Malin Rickle; [2019]
  Nyckelord :sjuksköterska; attityd; omvårdnad; droger; beroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: En drog innebär ett psykoaktivt ämne, exempelvis alkohol och narkotika. Alkohol och narkotika är två droger som kan leda till beroende. Ett beroende är ett kompulsivt förhållande till en specifik substans, det påverkar sinnesstämningen och kan ha svåra följder. LÄS MER

 4. 4. "Mycket ligger på oss biståndshandläggare" : En kvalitativ studie om hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplever arbetet med äldre som har en alkoholproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Emma Idre; Mimoza Shala; [2018]
  Nyckelord :social worker; care manager; alcohol problem; elderly; routines; resources; important factors; socialarbetare; biståndshandläggare; alkoholproblematik; äldre; rutiner; resurser; viktiga faktorer;

  Sammanfattning : Although alcohol consumption among the elderly is rising this is still modestly noted. Care managers in elderly care come in contact with elderly people. The purpose with the study was therefore to examine how care managers experience the work with elderly people with alcohol problems and six qualitative interviews have been conducted. LÄS MER

 5. 5. Internet advertising regulations and alcohol consumption

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Petra Somnell; [2018]
  Nyckelord :Alcohol consumption; Advertising bans; Advertising restrictions; Internet advertising; Alcohol policy;

  Sammanfattning : Alcohol consumption is well-known to cause issues such as drunk-driving fatalities, liver diseases and heart diseases. Many countries therefore work actively with alcohol policy to reduce these risks. A common policy is to regulate alcohol advertising, generally in the form of restrictions or bans for different beverage types. LÄS MER