Sökning: "alcohol dependence"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden alcohol dependence.

 1. 1. "När hon la en hand på min rygg kunde jag känna om hon var full eller inte" : Hur vuxna relationer formas av en uppväxt med alkoholberoende förälder/föräldrar

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ida Björkman; Linda Höglund; [2020]
  Nyckelord :Relationships; upbringing; attachment; alcohol dependence; system; loneliness; Relationer; uppväxt; anknytning; alkoholberoende; system; ensamhet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: "När hon la en hand på min rygg kunde jag känna om hon var full eller inte" Hur vuxna relationer formas av en uppväxt med alkoholberoende förälder/föräldrar Författare: Ida Björkman och Linda Höglund Syftet med den här studien var att undersöka hur vuxna relationer formas utifrån en uppväxt präglad av alkoholberoende förälder/föräldrar. Frågeställningarna vi utgick från för att göra det var: Hur ser de vuxna relationerna ut hos ett urval av informanter som har upplevt en barndom med en eller två föräldrar som var alkoholberoende? och Hur kan de vuxna relationerna hos informanterna förstås utifrån deras uppväxt präglad av alkoholberoende förälder/föräldrar? Det här är en kvalitativ studie utförd genom narrativa intervjuer (n=10) med vuxna personer som vuxit upp med alkoholberoende förälder/föräldrar och den visade att det görs ett val att begränsa antalet relationer man omger sig med i vuxen ålder för att minimera risken att bli sårad. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans attityder till patienter med alkoholmissbruk : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erik Sahlén; Fredrika Sörensen; [2020]
  Nyckelord :Nurse; Alcohol; Alcoholism; Stigmatization; Nurse-patient relations; Sjuksköterska; Alkohol; Alkoholism; Stigmatisering; Sjuksköterska-patienrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med alkoholmissbruk återfinns idag i alla vårdsammanhang. Inom akutsjukvården är 30 procent av inläggningar relaterade till alkohol. Trots att alkoholism idag ses som en folksjukdom finns det en stigmatiserande syn på personer med alkoholmissbruk. LÄS MER

 3. 3. Stress och alkoholkonsumtion bland fysioterapeutstudenter vid Uppsala Universitet: Hur korrelerar stress med alkoholkonsumtion?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Lina-Maria Forskvist; Andrea Harrtoft; [2019]
  Nyckelord :Stress; hazardous drinking; physiotherapy students; care;

  Sammanfattning : Background University can be stressful, and some students use alcohol to handle their stress. The alcohol consumption in our youth affects future alcohol habits. Caregivers experience and attitude towards alcohol affects patients care and treatment. LÄS MER

 4. 4. Medberoende, ett omdiskuterat begrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisette Dahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Co-dependency; relationship; alcohol; drogs; treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Co-dependency is a controversial concept today and a major social problem at both national and international level that affects a large group of individuals. There is a debate about whether or not co-dependence should become a separate diagnosis or not. There are also shared opinions about what a co-dependency really means. LÄS MER

 5. 5. Det är väl bara att sluta? : En studie baserad på självbiografier av personer med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Solle Holgersson; Elin Wallin; [2019]
  Nyckelord :nurse; alcohol dependence; experience; health; lifeworld; support; nursing; sjuksköterska; alkoholberoende; hälsa; livsvärld; stöd; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som grund. LÄS MER