Sökning: "alcohol market"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden alcohol market.

 1. 1. The Farm Sales Debate: Driving Forces and Implications for the Swedish Alcohol Monopoly

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sophia Lindgren; Hana Fallenius-Hlaing; [2019]
  Nyckelord :Farm Sales; Systembolaget; Framing Theory; Values; Alcohol Industry;

  Sammanfattning : This thesis examines the structure of the Swedish alcohol industry by exploring the driving forces of the current farm sales debate and the implication it could induce the monopoly retailer, Systembolaget. The nature of monopolies defies the EU law of competition, however, Sweden has been granted an exception on which the existence of Systembolaget rests. LÄS MER

 2. 2. The demand on unregistered alcohol in Sweden 2001–2016

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Berglöf; Anastasios Kellidis; [2019]
  Nyckelord :alcohol demand; alcohol market; alcohol policy; excise goods; monopoly; price harmonization; Systembolaget;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to estimate the demand for unregistered alcohol in Sweden 2001-2016 and to provide understanding on the determinants of demand for unregistered alcohol. The method used was a multiple linear OLS regression with fixed annual and regional effects. It was found that the relative share of the unregistered market A. LÄS MER

 3. 3. Can Vice be Vindicated? Examining a potential value premium in vice stocks using Fama and MacBeth regressions - a comparison across three different factor models

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Johansson; Christian Persson; [2018-07-12]
  Nyckelord :Vice stocks; asset pricing; risk premiums; Fama and MacBeth;

  Sammanfattning : In this paper, we examine a 30-year period to find whether vice (defined as operations in the alcohol, tobacco, gambling, adult services, and weapons and defense industries) plays a role in determining returns of individual firms on the U.S. stock market. LÄS MER

 4. 4. Studenter, Framtidens finsmakare! : En studie om hantverksölens plats på ölmarknaden för studenter.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Axel Orre; Amelie Witschard; [2018]
  Nyckelord :Students; connoisseurs; Studenter; finsmakare;

  Sammanfattning : Title: Students, the future connoisseurs- A study on craft beers place on the beer market in a student town. A trend that is growing stronger among Swedish breweries is the interest in micro breweries. LÄS MER

 5. 5. Svensk gårdsförsäljning - i förhållande till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marcus Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Eu-rätt; monopol; alkoholmonopol; gårdsförsäljning; artikel 34; artikel 37; åtgärder med motsvarande verkan; Eu-law; monopoly; article 34; article 37; measures equivalent to quantitative restrictions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska kunna existera sida vid sida med det svenska detaljhandelsmonopolet måste denna försäljningsform vara förenlig med EU-rätten på området. Området omfamnas av den EU-rättsliga regleringen för den inre marknaden där den fria rörligheten för varor är central. LÄS MER