Sökning: "alcohol policy"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden alcohol policy.

 1. 1. Klasskultur och alkoholpolitik: En etnologisk studie av inkludering och exkludering på Systembolaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sofia Linander; [2019]
  Nyckelord :Systembolaget; alcohol policy; class; field; distinction; norms.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Class analysis with a focus on class processes in everyday life has interested many ethnologists at 1970- and the 80’s. An interesting way to study this process is through the Swedish alcohol policy for its goal is to regulate alcohol consumption while granting buyers the freedom to buy. LÄS MER

 2. 2. The demand on unregistered alcohol in Sweden 2001–2016

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Berglöf; Anastasios Kellidis; [2019]
  Nyckelord :alcohol demand; alcohol market; alcohol policy; excise goods; monopoly; price harmonization; Systembolaget;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to estimate the demand for unregistered alcohol in Sweden 2001-2016 and to provide understanding on the determinants of demand for unregistered alcohol. The method used was a multiple linear OLS regression with fixed annual and regional effects. It was found that the relative share of the unregistered market A. LÄS MER

 3. 3. ”It is something close to normal” En kvalitativ studie om aktörers syn på våld i nära relationer i Uganda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilia Fagerholm; Lisa Eriksson; [2018-12-14]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; patriarchy; policy;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and analyze how actors involved in tackling domestic violence against women in Uganda, look at issue of domestic violence, both in terms of the policies that exist in the country, and the practice that are applied. The results were analyzed through the lenses of various theoretical frameworks: the concept of patriarchy, ecological theories and theories about organizations and implementations. LÄS MER

 4. 4. Idrotten som (o)hälsofrämjande arena? : -En intervjustudie om kroppskultur, jargongen och social struktur inom ishockey

  Magister-uppsats,

  Författare :Mathias Angelin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främjande av fysisk aktivitet är ett av de elva folkhälsopolitiska målen i Sverige. Ishockey är en av Sveriges största idrotter med över 90 000 utövare. LÄS MER

 5. 5. Vad är problemet med kvinnor som dricker? : En kritisk diskursanalys av alkoholpolitiska styrdokument

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Present research show that alcohol policy reflects different on women then on men even though Swedish men drink about twice as much as Swedish women. Women’s drinking is also problematized regarding arguments about reproduction, sexuality and personal problems. LÄS MER