Sökning: "alcohol regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden alcohol regulation.

 1. 1. Marketing communications in conditions of strict regulation of advertising: case of the alcohol market

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Yulia Lunina; [2020]
  Nyckelord :Dark market; alcohol marketing; marketing communication tools; the AIDA model;

  Sammanfattning : This master's thesis explores the impact of marketing communication tools on consumer behavior in the Russian alcohol market. Russia is a dark market. The dark market is a market where outdoor advertising is prohibited, as well as advertising on TV and radio. LÄS MER

 2. 2. Distanshandel med alkohol – En undersökning av hur EU-rätten avgränsar Sveriges möjlighet till nationell reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tyra Södergren; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; marknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar svensk reglering av distanshandel med alkohol ur ett överstatligt perspektiv. Rättsdogmatisk och EU-rättslig metod tillämpas för att fastställa gällande rätt och undersöka hur unionsrätten avgränsar Sveriges möjlighet att lagstifta om distanshandel till skydd för det svenska alkoholmonopolet på bekostnad av den fria rörligheten för varor. LÄS MER

 3. 3. To be, or not to be, organic : Motives and barriers for Swedish wine farmers to use organic practices

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Länn; Philip Wikholm; [2019]
  Nyckelord :Organic farming; Viticulture; Wine; Organic wine; Self-determination theory; Motivation; Swedish wine;

  Sammanfattning : Wine production is one of the farming practices with the highest negative environmental impacts, mainly due to a heavy use of pesticides, why it is important to find more sustainable wine production practices. One such practice is organic farming, but the transition is slow and the number of organic certified vineyards remain low. LÄS MER

 4. 4. En resa i ruset - en rättshistorisk och samtida undersökning av uppsåtsbedömningen vid självförvållad berusning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Baude; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättshistoria; Självförvållat rus; Uppsåt; Rättstillämpning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En närmast evig fråga i den svenska straffrätten är hur uppsåtsbedömningen ska utföras vid gärningspersoner påverkade av självförvållad berusning. Svensk rätt har genom historien antagit olika ståndpunkter i frågan vilka i uppsatsen utreds genom ett rättsutvecklingsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Missbrukares motivation till förändring : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Miriam Varnavas; [2019]
  Nyckelord :Substance abuse; alcohol abuse; change process; treatment-seeking; motivation for change; literature review;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate people’s motivations for making the decision to stop doing drugs or drinking alcohol and seek treatment for their substance abuse and/or alcohol abuse. The purpose was also to investigate how they manage to maintain the changes after they’ve received treatment. LÄS MER