Sökning: "alcohol"

Visar resultat 1 - 5 av 1189 uppsatser innehållade ordet alcohol.

 1. 1. The Non-drinking Adolescents – What Characterizes them based on Psychological Health, Social relations, and Attitudes towards Alcohol?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sabina Vlasman; [2022-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigated if non-drinking adolescents distinguished from drinking adolescents in psychological health, social relations, and attitudes towards alcohol. Also, if these attributes in 9th grade could predict nondrinking two years later. LÄS MER

 2. 2. Assist till privatimport av vin - Behöver tillhandagåendeförbudet skrivas om?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :alkoholpolitik; monopol; privatimport; tillhandagåendeförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Privatimport av alkohol utgör en bråkdel av alkoholkonsumtionen i Sverige. Uppsatsen lyfter svårigheten i att främja och underlätta privatimport då Systembolaget har ett monopol på att assistera kunder till privatimport. LÄS MER

 3. 3. Enhetschefers syn på arbetet med äldre hemtjänstmottagare med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fanny Johansson; Paula Greij; [2022]
  Nyckelord :home care; elderly care; elderly people; retirement; alcohol abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how unit managers reason about elderly home care recipients who are considered to have a harmful alcohol consumption. The purpose is to shed light on how unit managers construct alcohol abuse as a problem, how they reason about the purchase of alcohol and their view of the home care service's responsibilities and solutions. LÄS MER

 4. 4. Påverkande faktorer för framgång imissbruksbehandling. En intervjustudie. : En intervjustudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emilia Bolmehag; Daniella Elenvik Mansour; [2022]
  Nyckelord :Addiction; alcohol; drugs; external factors; internal factors; narcotics; treatment; Alkohol; behandling; beroende; droger; inre faktorer; missbruk; narkotika; yttre faktorer;

  Sammanfattning : Konsumtionen av både alkohol och narkotika orsakar idag stora folkhälsoproblem och står för en betydande del av sjukdomsbördan i Sverige. Sverige har idag en hög dödlighet och det är mer vanligt än ovanligt att personer efter behandling återfaller. LÄS MER

 5. 5. Perceived parental alcohol problems and psychosomatic complaints : A cross-sectional study of adolescents in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för folkhälsovetenskap

  Författare :Numan Raza Syed; [2022]
  Nyckelord :Adolescent; Alcohol; parental drinking problems; CAST-6; psychosomatic complaints; CAN survey; Sweden.;

  Sammanfattning : This study examined the association between Swedish adolescents’ self-reported psychosomatic health complaints and parental alcohol drinking problems controlling for sociodemographic characteristics. Data was obtained from a nationally representative sample from 2021, the national survey of the Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) survey. LÄS MER