Sökning: "alejandro leiva"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden alejandro leiva.

 1. 1. Identitet och skönlitteratur : en diskursanalys av identitetsperspektivet i litteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Charlotta Rudstedt Szadaj; [2013]
  Nyckelord :identitet; skönlitteratur; hegemoni; diskursanalys; litteratursociologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har sitt fokus på identitet inom skönlitteraturen och jag har studerat tvåskönlitterära texter. De texter som har analyserats är en roman av Jonas Hassen Khemiri och ennovell av Alejandro Leiva Wenger där olika uttryck för identitet har studerats och identifieratsmed diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. ”shu len, vad händish” En analys av multietniskt ungdomsspråk i Alejandro Leiva Wengers novell Borta i tankar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monica Gomér; [2008]
  Nyckelord :multietniskt ungdomsspråk; etnicitet; identitet;

  Sammanfattning : Alejandro Leiva Wenger utkom år 2001 med sin kritikerrosade novellsamling Till vår ära. Min analys bygger på en av novellerna, Borta i tankar. Syftet med min uppsats är att undersöka hur väl språket i novellen överensstämmer med autentiskt multietniskt ungdomsspråk såsom det är beskrivet i forskningslitteraturen. LÄS MER

 3. 3. Övernaturliga vardagar : En studie av det övernaturliga i svensk litteratur som medel för social kritik.

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Paola Masdeu; [2007]
  Nyckelord :magisk realism övernaturlig aprilhäxan Majgull Axelsson john Ajvide Lindquist hantering av odöda låt rätte komma in alejandro leiva wegner elixir realismo maravilloso social kritik americano;

  Sammanfattning : This essay analyses the existence of a literary tendency in Sweden the last decade, which shares many similarities with magical realism. The study includes the work of three writers: Majgull Axelsson with Aprilhäxan; John Ajvide Lindquist with Hanteringen av odöda and Låt den rätte komma in; and finally a short story of Alejandro Leiva Wegner, “Elixir”. LÄS MER

 4. 4. Konsulternas mångfald : Om organisationskonsulters mångfaldsbegrepp

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alejandro Leiva; []
  Nyckelord :Mångfald; ledarskapifiering; retorik; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera mångfaldskonsulters syn på mångfald och mångfaldsarbete utifrån nyinstitutionell teori och sociologen Lauren B. Edelmans begrepp om lagens ledarskapifiering. Uppsatsens analysdel är baserad på intervjuer med 14 mångfaldskonsulter. LÄS MER