Sökning: "alev"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet alev.

 1. 1. Pedagogens arbete med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alev Kiran; Haifa Iskander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vilka arbetsmetoder pedagoger använder sig av för att stimulera och främja flerspråkiga barns språkutveckling. Även hur pedagoger integrerar flerspråkiga barns kultur och modersmål i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Förvärv och förvaltning av hyreshus - En utredning av de nya lagstiftningarnas tillämpning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alev Aydogan; [2015]
  Nyckelord :The acquisition act; acquisition; management; the housing management act; special management; compulsory management; management injunction; förvärvslagen; förvärv; förvaltning; bostadsförvaltningslagen; särskild förvaltning; förvaltningsåläggande; tvångsförvaltning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bearbetning av mobbning : en kvalitativ studie om hur skolan tar sin del av ansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alev Dogan; [2011]
  Nyckelord :bullying; social roles; bullying consequences and the school’s efforts; mobbning; sociala roller; mobbningens följder och skolans insatser;

  Sammanfattning : The Swedish school system’s curriculum states that some of the schools goals are to; help to develop pupils’ sense of belonging, solidarity and responsibility for people outside the restricted group, combat discrimination and degrading treatment of individuals or groups and to show respect for individuals. (Lgr 11). LÄS MER

 4. 4. Leading smoothly: hidden dimensions of leadership

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Cisil Ulusoy; Ajda Alev; [2011]
  Nyckelord :leading; leading smoothly; emotion; emotional awareness; communication; follower; differences in perception;

  Sammanfattning : This research aims to understand, describe and analyze the hidden dimensions of leadership that can nourish leader-follower relationships. Additionally, by analyzing empirical illustrations combined with the theories presented in the literature, we have developed a framework for leading smoothly, which can provide insights into the leadership activities that leaders and executives can benefit from. LÄS MER

 5. 5. Lekens magi! : Synen på lekens betydelse för lärandeprocesser bland pedagoger på en Reggio Emilia- respektive Montessoriförskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alev Yildiz; [2010]
  Nyckelord :play; learning; way of working; pedagogy; lek; lärande; arbetssätt; pedagogik;

  Sammanfattning : This study deals with play and the importance of meaning of play in the learning process. The aim is to look in to and analyze four preschool teacher´s beliefs and views about the importance of play for children´s learning and development. LÄS MER