Sökning: "alexander erlingsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden alexander erlingsson.

 1. 1. IPO Underpricing on Aktietorget & First North - An empirical study on how Guarantors, Management ownership and Management commitments affect underpricing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Erlingsson; Victor Hansson; [2017-07-25]
  Nyckelord :Initial public offerings; Underpricing; Guarantors; Management ownership; Management commitments;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Email i den moderna organisationen : en empirisk studie av emailvanor i en verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Viktor Erlingsson; Alexander Danielsson; [2010]
  Nyckelord :Email; Information overload; Stress; CMC; Miscommunication; Policy; Email; Information overload; Stress; CMC; Miscommunication; Policy; Epost;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns negativa konsekvenser av att använda sig för mycket av email istället för av andra typer av kommunikation inom organisationen. Det skickas stora mängder email varje dag inom organisationer, men många organisationer saknar policy för att styra denna kommunikation. LÄS MER