Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. NYTTOREALISERING I OFFENTLIG SEKTOR Incitament och hinder vid arbete med nyttor i IT-projekt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Herlet Zachrisson; Niklas Jönsson; [2019-08-07]
  Nyckelord :Nyttor; Effekt; Effekthemtagning; Utvärdering; Offentlig verksamhet; Hinder; Incitament;

  Sammanfattning : Through benefits realization organizations can work to easier implement their IT-projects and realize goals by focusing on the underlying benefits. Many IT-projects carried out today do not reach their full scope or alternatively fail completely in their implementations, something that is certainly true for the public sector. LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Effekter av intranasalt Fentanyl i prehospital akutsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jessica Korhonen; Modin Håkan; Alexander Jönsson; [2014]
  Nyckelord :Acute pain; Intranasal administration; Prehospital care; Akut smärta; Fentanyl; Intranasal administrering; Prehospital omvårdnad;

  Sammanfattning : Akut smärta är det vanligast förekommande symtom som den prehospitala akutsjukvården ställs inför. Behandlingsriktlinjerna presenterar intranasalt Fentanyl som ett alternativ för akut smärtlindring. LÄS MER

 4. 4. Remote directory sharing - RAccess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Eric Meadows-Jönsson; Alexander Bergersen; Evelina Orrlöv; Johan Grönberg; [2012-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns idag inget enkelt sätt att dela mappar och filer mellan datorer över Internet utan att behöva spara dessa på flera ställen. Detta är ett problem då man ibland inte vill ha all sin information spridd över flera källor eller inte har nog med utrymme för att spara samma data på flera ställen. LÄS MER

 5. 5. Remote directory sharing - RAccess

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

  Författare :Eric Meadows-Jönsson; Alexander Bergersen; Evelina Orrlöv; Johan Grönberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns idag inget enkelt sätt att dela mappar och filer mellan datorer över Internet utan att behöva spara dessa på flera ställen. Detta är ett problem då man ibland inte vill ha all sin information spridd över flera källor eller inte har nog med utrymme för att spara samma data på flera ställen. LÄS MER