Sökning: "alexandra brand"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden alexandra brand.

 1. 1. Valet är fritt. Handla rätt.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Alexandra Ridderbjelke; Klara Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Nudging; Sustainable consumption; Marketing; Brand effects; Personal purchase history;

  Sammanfattning : There is an urgent need for fashion businesses to steer their customers towards sustainable consumption. However, retailers are currently lacking insights regarding sustainable marketing. A potential way to promote sustainable consumption is by using behavioural influence methods in marketing. LÄS MER

 2. 2. Let´s be EVERYWHERE: : Exploring consumer attitudes towards marketing overexposure through Influencer Marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Alexandra Eklöf; Lina Elfqvist; Viktor Blohmé; [2018]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Overexposure; Instagram; Relationships;

  Sammanfattning : Abstract   Background: In present time, social media usage has come to be an essential part of peoples’ everyday life, resulting in a movement from traditional marketing towards a more digitised marketing strategy. Since the effectiveness of traditional marketing is decreasing, marketers are using influencer marketing to create awareness of their brand. LÄS MER

 3. 3. H&M gör Åhlénstricket : En studie av H&Ms kriskommunikation på Facebook vid lanseringen av barntröjan Coolest monkey in the jungle

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexandra Haglund; Josefine Oldenstedt; [2018]
  Nyckelord :H M; crisis communication; critical discourse analysis; rasism; public relations; image repair theory; reputation management; rhetoric;

  Sammanfattning : This study aims to see how H&M are using crisis communication through Facebook to investigate if they are able to contain their reputation and trustworthiness during and after crisis. This has been done by a quantitative content analysis and the qualitative critical discourse analysis with Norman Fairclough’s three-dimensional model. LÄS MER

 4. 4. Värdet av en influencer : Hur konsumenter påverkas av annonsering i sociala medier med, respektive utan, influencers vid köp av low involvement-produkter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Eriksson; Zara Lood Lindqvist; Alexandra Uhrberg; [2017]
  Nyckelord :Advertisement in social media; influencer marketing; influencers; low involvement products; Annonsering i sociala medier; influencer marketing; influencers; low involvement-produkter;

  Sammanfattning : Författare: Hanna Eriksson, Zara Lood Lindqvist, Alexandra Uhrberg Handledare: Åsa Lindström Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete 30 hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2017, 4FE63E Forskningsfråga: Hur påverkas konsumenter av influencer marketing i jämförelse med annonsering på sociala medier där influencers inte förekommer, vid köpbeslut för low involvement-produkter? Syfte: Denna studies syfte är att analysera och diskutera influencers inverkan på konsumenters köpbeslut för low involvement-produkter. Genom att ta hänsyn till kostnadsbilden för influencer marketing och övrig annonsering på sociala medier samt studera och analysera hur konsumenter uppfattar annonsering i sociala medier för low involvement-produkter med, respektive utan, influencers ämnar studiens författare att generera indikationer kring värdet av en influencer i den unika kontexten. LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing and the effect on brand personality and brand perception

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Alexandra Julia Tengblad-Kreft; Alexandra Maria Hagman; Ellen Hessels; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER