Sökning: "alexandra wessberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden alexandra wessberg.

  1. 1. Improvements of physical distribution service whithin relationships with intermediaries

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Författare :Erik Asker; Anton Dahlström; Alexandra Lundin Säterberg; Malin Månsson; Anna Teiwik; Simon Wessberg; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER