Sökning: "alexia"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet alexia.

 1. 1. Har tillitsfullt ledarskap en positiv effekt på mellanstadielärares motivation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helen Räisä Junehag; Alexia Rehnberg; Jamila Hotak Momand; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; motivation; Self-determination theory; lärare; hjälpvillighet; autonomi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om tillitsfullt ledarskap har en positiv effekt på motivationen hos mellanstadielärare på kommunala skolor i Sverige. Tillitsfullt ledarskap beskrivs utifrån Bringselius teori om förmåga, integritet och hjälpvillighet hos ledaren. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserad intervention vid nedsatt läsförmåga och läsförståelse vid afasi : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emelie Carlstedt; Stina Emaus; [2021]
  Nyckelord :aphasia; alexia; therapy; reading; stroke; afasi; stroke; behandlingsmetod; läsförståelse; läsförmåga; språklig träning; logoped; evidens; alexi; förvärvad dyslexi.;

  Sammanfattning : The effect of aphasia varies across patients and consequently their rehabilitation needs may differ. Access to participation in today’s information society requires good reading skills and this should be considered in a patient's rehabilitation plan. LÄS MER

 3. 3. “Beyond Goods and Services": an application of the Experience Economy and Strategic Management in the Restaurant Industry : A qualitative study of restaurant professionals

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Estelle Larrouquet; Alexia Groga-Bada; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “In a world saturated with largely undifferentiated goods and services, the greatest opportunity for value creation resides in staging experiences” (Pine & Gilmore, 2011, p. ix). This observation is more than ever actual. Nowadays, organizations must face intense competition and struggle to differentiate themselves. LÄS MER

 4. 4. How do your customers trust you from their mobile phone? : A company's perspective to an extended understanding of the mobile technological factors needed to affect customers' trust on mobile applications or websites.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Therese Genovese; Sandra Lu; Lovisa Sundkvist; [2020]
  Nyckelord :mcommerce; mobile phones; ecommerce; trust; technological factors; design; information; security; mobile applications; mobile websites; qualitative research; deductive;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to provide companies with how they can affect customer’s trust through tools found within the three technological factors on mobile applications or websites. A research gap was discovered by the researchers due to the lack of in-depth exploration regarding this topic and took the opportunity to do research within this field. LÄS MER

 5. 5. En studie om internationella sportevenemang och social hållbarhet : Fokus: Ishockey-VM 2012-2013

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexia Holse; Fredrik Wannemo; [2020]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Evenemang; Samhörighet; Upplevelse; Ishockey; Mästerskap;

  Sammanfattning : Ishockey-VM är idag ett populärt internationellt megaevent som lockar tusentals människor från stora delar av världen. Inom evenemangssektorn läggs det idag stort fokus på ekologisk- och ekonomisk hållbarhet, både i planeringsprocessen och i genomförandet. LÄS MER