Sökning: "alexitymi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet alexitymi.

 1. 1. Vad det jag önskar kallas : En studie om Existentiella hälsosamtal i skolan, känslor och om att försöka sätta ord på det bortom språket.

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Anton Krantz; [2019]
  Nyckelord :Existentiell hälsa; prevention i skolan; intervention; ungdomar; WHOQOL- SRPB; Samtalskort; Alexitymi.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate students' self-rated health in relation to existential aspects. With a salutogenic approach, the study builds on theories of existential health, attachment-theory, object relation theory and alexithymia. LÄS MER

 2. 2. ”Och… vad väcker det i dig?” En korrelationsstudie; alexitymi, kvalitet i nära relationer och generell hälsa i en allmänpsykiatrisk population

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ingrid Ranebo; Charlotte Forsberg; [2018]
  Nyckelord :alexitymia; attachment; TAS-20; RSQ-30; GHQ-12; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten och graden av alexitymi och dess samband med kvalitet i nära relationer och psykisk ohälsa i en allmänpsykiatrisk population. Studien genomfördes på en allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna under två veckors tid med ett konsekutivt urval där patienterna vid ett ordinarie besök ombads besvara ett enkätmaterial. LÄS MER

 3. 3. Emotionell granularitet i psykologisk behandling - Att mäta förmågan att särskilja mellan känslor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Per Bore; [2018]
  Nyckelord :Emotionell granularitet; affektiv circumplex; emotioner; känslor; känslor i Sverige; skilja mellan känslor; upplevelsebaserad insamling; alexitymi; Emotional granularity; affective circumplex; emotions; emotions in Sweden; emotional differentiation; experience sampling method; alexithymia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Some people differentiate a great deal between their emotional experiences, they report experiencing grief, sadness, frustration, anger etc. Other people seem to differentiate between their emotional experiences less, they report feeling good or bad. The ability to differentiate between emotions is called emotional granularity (EG). LÄS MER

 4. 4. Effekter av Affektskola : En utvärdering av Affektskola inom vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Malin Johansson; Gabriella Widlund; [2017]
  Nyckelord :Affect School; affect consciousness; mental ill-health; alexithymia; Affektskola; affektmedvetenhet; psykisk ohälsa; alexitymi;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en utvärdering av behandlingsmetoden Affektskola inom ramen för vuxenpsykiatrin. Syftet är att undersöka vilka effekter Affektskola har med avseende på psykisk ohälsa och affektmedvetenhet samt hur bestående dessa effekter är. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av ett rehabiliteringsprogram för patienter med långvarig smärta utifrån ett affektivt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Helen Svedlund; Åsa Larsson; [2016]
  Nyckelord :Långvarig smärta; psykosomatik; affektreglering; anknytning; trauma; alexitymi; integrativa behandlingsmetoder;

  Sammanfattning : Svårigheter med att förstå och hantera affekter och affektreglering kan uppstå utifrån otrygg anknytning och obearbetade livshändelser eller trauman. Självupplevelserna blir därmed inte integrerade i personen och kan istället yttra sig som somatoformt syndrom eller långvarig smärta. LÄS MER