Sökning: "alfa laval inköp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden alfa laval inköp.

  1. 1. Emballagets ekonomiska betydelse i logistiksystemet -Alfa Lavals reservdelslager

    Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

    Författare :Björn Lindahl; Johan Wallette; [2002]
    Nyckelord :Emballage; Logistiksystem; Reservdelslager; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Reservdelar till plattvärmeväxlare levereras från Alfa Lavals reservdelslager i Lund. Variationen på de artiklar och emballage som finns är stor liksom de transportsätt som används. LÄS MER