Sökning: "alfabetisering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet alfabetisering.

 1. 1. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Litteracitetsutveckling för vuxna illitterata SFI-elever : En kvalitativ studie om arbetssätt i alfabetiseringsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Seryani Janette; [2020]
  Nyckelord :Alfabetisering; grundläggande litteracitetsutveckling; illitterat; modersmål och SFI.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på några SFI-lärares arbetssätt i sin undervisning för att lära illitterata SFI-studerande elever det svenska språket i både läs och skrift. Studien grundar sig på fyra kvalitativa intervjuer med SFI-lärare. LÄS MER

 3. 3. Hur svårt kan det vara? : Sfi-lärares upplevelser av läs- och skrivinlärning hos elever med kort eller ingen skolbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Helen Gustafsson; Louise Gäfvert Lind; [2018]
  Nyckelord :alfabetisering; läs- och skrivinlärning för vuxna andraspråksinlärare; sfi; specialpedagogik; studieväg 1;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De sociala nätverkens betydelse för sfi, litteracitet och språkanvändning och språkanvändning. Några aspekter ur åtta kortutbildade somaliers livsberättelser.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Malin Nordkvist; [2014-08-27]
  Nyckelord :litteracitet; sociala nätverk; sfi; korttidsutbildade; alfabetisering;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: Vt 2014Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 5. 5. Alla människor måste kunna läsa å skriva inga sitta hemma : En kvalitativ studie om vuxna lågutbildade somaliska kvinnors uppfattning om litteracitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Catharina Johansson; [2014]
  Nyckelord :litteracitet; somaliska kvinnor; alfabetisering; lågutbildad;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera somaliska kvinnors upplevelser av och tankar om litteracitet i Somalia och i Sverige samt hur tidigare erfarenheter och framtidsplaner präglar litteracitetsutvecklingen i Sverige. Metoden består av semistrukturerade intervjuer som utförts med fyra sfi-elever. LÄS MER