Sökning: "algal blooms"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden algal blooms.

 1. 1. Aluminiumbehandling som sjörestaureringsåtgärd i Stora och Lilla Ullfjärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Maja Sellergren; [2022]
  Nyckelord :Aluminum treatment; lake restoration; algal blooms; Bayesian decision analysis; Aluminiumbehandling; sjörestaurering; algblomning; bayesiansk beslutsanalys;

  Sammanfattning : Stora och Lilla Ullfjärden är två sjöar som tillhör den innersta delen av en vik i Mälaren. Här har den höga fosforbelastningen länge varit ett problem då den leder till kraftig algblomning varje år. LÄS MER

 2. 2. Characterization of ulvan polysaccharide degrading enzymes from Wenyingzhuangia fucanilytica

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Erik Apelqvist; [2022]
  Nyckelord :Enzyme; Enzymatic characterization; Recombinant protein producaiton; Protien purification; E. coli; W. fucanilytica; Transformation; Overexpression; Seaweed; Ulvan; Polysaccharides; biotechnology; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to fully characterize the enzyme WFp-105, including bioinformatic analysis, structural modeling, full activity and stability characterization and product determination. As well as for the enzyme WFp-37; optimize protein production in regard to expression strains and cultivation temperature, analyzing the genomic context as well as performing an initial activity detection. LÄS MER

 3. 3. Modellering av fosfordynamik i Stora och Lilla Ullfjärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Walter Cassel; [2022]
  Nyckelord :HYPE; fosfordynamik; internbelastning; fosforbelastning; Stora Ullfjärden; Lilla Ullfjärden; algblomning;

  Sammanfattning : Algblomningar är ett problem i många svenska sjöar, speciellt när cyanobakterier blommar och producerar cyanotoxiner. En förutsättning för algblomningar är en tillräckligt hög fosforhalt, då fosfor ofta är det begränsande näringsämnet för cyanobakterier. LÄS MER

 4. 4. Design and implementation of embedded system for chl-a fluorescence detection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anargyros Katsogridakis; [2021]
  Nyckelord :Embedded systems; Microcontrollers; Harmful algal bloom; Climate change; chl-a fluorescence; Inbyggda system; mikrokontroller; skadlig algblomning; klimatförändring; chl-a-fluorescens;

  Sammanfattning : Over the last decades, the effects of climate change have become increasingly evident across natural environments. Apart from other areas, climate change poses a serious threat on water quality. LÄS MER

 5. 5. Legitimacy and justice on the verge of deterioration : A case study of Swedish local efforts to reduce eutrophication

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Amir Vafa; [2021]
  Nyckelord :eutrophication; sewage treatment plant; Baltic Sea; local management;

  Sammanfattning : Eutrophication is one of the major threats to the marine environment in the Baltic Sea. The human pressure on the sea by nutrient input from agriculture, industry, public sewage facility and small sewage treatment plants causes excessive algal blooms leading to oxygen depleted seabed and an ecosystem out of balance. LÄS MER