Sökning: "algblomning"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet algblomning.

 1. 1. Aluminiumbehandling som sjörestaureringsåtgärd i Stora och Lilla Ullfjärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Maja Sellergren; [2022]
  Nyckelord :Aluminum treatment; lake restoration; algal blooms; Bayesian decision analysis; Aluminiumbehandling; sjörestaurering; algblomning; bayesiansk beslutsanalys;

  Sammanfattning : Stora och Lilla Ullfjärden är två sjöar som tillhör den innersta delen av en vik i Mälaren. Här har den höga fosforbelastningen länge varit ett problem då den leder till kraftig algblomning varje år. LÄS MER

 2. 2. Pilot scale partial denitratation coupled anammox: an evaluation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Tobias Ellingsen; [2022]
  Nyckelord :mainstream anammox; partial denitratation anammox; partial denitrification anammox; PDA; nitrite inhibition; anammox; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På avloppsreningsverk (ARV) som tillämpar kväverening är den vanligaste tekniken nitrifikation följt av denitrifikation. Denna process kräver omfattande luftning, vilket både är elintensivt och minskar mängden biogas som kan utvinnas. LÄS MER

 3. 3. Design and implementation of embedded system for chl-a fluorescence detection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anargyros Katsogridakis; [2021]
  Nyckelord :Embedded systems; Microcontrollers; Harmful algal bloom; Climate change; chl-a fluorescence; Inbyggda system; mikrokontroller; skadlig algblomning; klimatförändring; chl-a-fluorescens;

  Sammanfattning : Over the last decades, the effects of climate change have become increasingly evident across natural environments. Apart from other areas, climate change poses a serious threat on water quality. LÄS MER

 4. 4. Vid vilka förhållanden frodas kvävefixerande cyanobakterier i Mälaren?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Flodin; [2021]
  Nyckelord :Lake Mälaren; algae blooms; cyanobacteria; nitrogen fixation; Nostocales; Mälaren; algblomning; cyanobakterier; kvävefixering; Nostocales;

  Sammanfattning : Mälaren är Sveriges tredje största sjö och även den dricksvattentäkt som försörjer flest människor i Sverige med vatten. Ett hot mot Mälarens vattenkvalité är algblomningar då vissa cyanobakterier producerar giftiga cyanotoxiner. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av tidigt varningssystem för algblomning : -en studie genom vattenkvalitetsmätningar med EXO2 sond, fjärranalys och vattenprovtagning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Limnologi

  Författare :Harald Löf; [2021]
  Nyckelord :fjärranalys; algblomning; cyanobakterier; varningssystem; multiparametersond;

  Sammanfattning : Algal blooms can pose a serious threat to humans and animals in lakes used for drinking water and recreation in the bloom contains toxin producing cyanobacteria. Early warning of impending algal blooms requires systems with high temporal resolution. LÄS MER