Sökning: "algoritmer"

Visar resultat 1 - 5 av 963 uppsatser innehållade ordet algoritmer.

 1. 1. Matkurir – när algoritmer leder vägen En studie om att handskas med problem och svåra förutsättningar i det (o)moderna plattformsarbetet matkurir

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Madelene Ruthberg; [2021-03-30]
  Nyckelord :Matkurir; Plattformsekonomi; Cykelbud; Värdighet; Maktresurser; Sorti; Protest; Olydnad; Motstånd;

  Sammanfattning : Studien handlar om arbetet matkurir. Arbetet organiseras via sofistikerade IT system, ochsom sådant är det ett relativt nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Matkurir tillhör denplattformsbaserade arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Online Secondary Path Modelling for Spatial Active Noise Control with Arbitrarily Spaced Arrays

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Brunnström; [2021]
  Nyckelord :Active noise control; Secondary path modelling; Spatial; Adaptive filter; Multichannel; Least mean squares; Aktiv brusreducering; Sekundärvägsmodellering; Spatial; Adaptiv Filtrering; Multikanal; Minsta kvadratmetoden;

  Sammanfattning : In this work we explore online secondary path modelling (SPM) in the context of spatial active noise control (ANC). Specifically, we are interested in the reduction of broadband noise over a three-dimensional region, without restrictions on microphone and loudspeaker array placement. LÄS MER

 3. 3. Automatiserad primerdesign för kandidatgener

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Therese Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Genom att använda algoritmer och mjukvara kan gamla metoder inom molekylärbiologin effektiviseras. Målet med arbetet var att framställa ett program som automatiserar produktionen av överlappande primrar för kandidatgener. Genom att ta tre olika inputs från användaren så skulle förslag till unika primerpar framställas. LÄS MER

 4. 4. Detecting Signal Corruptions in Voice Recordings for Speech Therapy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Helmer Nylén; [2021]
  Nyckelord :Noise; Classification algorithms; Audio recording; Machine learning; Acoustic signal processing; Störning; Klassificeringsalgoritmer; Ljudinspelning; Maskininlärning; Akustisk signalbehandling;

  Sammanfattning : When recording voice samples from a patient in speech therapy the quality of the recording may be affected by different signal corruptions, for example background noise or clipping. The equipment and expertise required to identify small disturbances are not always present at smaller clinics. LÄS MER

 5. 5. Rankinglogikens påverkan på universitetsvärlden : en kvalitativ studie av samhällets kvantifiering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Lisa Rebecca Truedsson; Emma Helton; [2021]
  Nyckelord :Ranking; universitet; medielogik; rankinglogik; varumärke; mätbart samhälle; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats heter ”Rankinglogikens påverkan på universitetsvärlden” och är skriven av Emma Helton och Lisa Truedsson på Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Samhällets digitalisering har underlättat insamlingen av data, och därmed skapat bättre förutsättningar för kvantifiering och ranking. LÄS MER