Sökning: "alienation"

Visar resultat 1 - 5 av 504 uppsatser innehållade ordet alienation.

 1. 1. Professionalism och alienation – En kvalitativ studie om organisationsstyrning och professionella förutsättningar inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Samer Mohamad Hamdoun; [2022]
  Nyckelord :financial assistance; discretion; organizational professionalism; occupational professionalism; alienation; self-alienation; fetish of objectivity; ekonomiskt bistånd; handlingsutrymme; organisationsprofessionalism; yrkesprofessionalism; självalienation; objektivitetens fetisch; Social Sciences;

  Sammanfattning : Swedish public management, including the management of social work organizations, has undergone radical changes. In the areas where the changes have been studied, these have been shown to have a direct impact on the social worker’s professionalism and working conditions. LÄS MER

 2. 2. Barnrättsperspektiv i vårdnadsmål vid risk för separationsvåld eller så kallat ”eftervåld” : En studie om rättens avvägning mellan skydd för barn och barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lynette Chavez Lupe; Stina Falk; [2022]
  Nyckelord :Separation violence; post-separation violence; exposed to violence; exposed violence; post divorce; children in domestic violence; post divorce parenting; child rights perspective; custody cases; custody disputes; best interest of the child; the child s claim; intimate partner violence; IPV; child affected; family conflict; family dispute; court of appeal; witnessing violence; victim of violence; family violence; child rights; children s rights; custody battle; post separation; post-separation dispute; domestic violence; domestic violence after separation; false allegations; false allegations in custody battle; parental alienation; family violence; separation assault involving children; Separationsvåld; eftervåld; barnrättsperspektiv; vårdnadsmål; vårdnadstvister; barnets bästa; barnets utsaga; barnperspektiv; våld i nära relationer; vårdnadsmål; socionom; socialt arbete; familjerätt; barnrätt; diskursanalys; kvantitativ innehållsanalys; separation; familjekonflikt; barnets vilja; umgängessabotage; föräldraalienation; samarbetssvårigheter; vårdnadskonflikt; barnets påverkan; barnkonventionen; föräldrabalken; risk för eftervåld; risk för seprationsvåld; hovrättsdomar; bevittna våld; våldsutövare; använda barn som redskap; använda barn som verktyg; falska uppgifter; falska uppgifter om våld; uppgifter om våld; falska anklagelser vårdnadstvister; falska anklagelser; föräldraalienation; våld i hemmet; våld i nära relationer; umgängesrätt; gemensam vårdnad; vårdnad; boende; umgänge; våldsutsatt; hovrätten; föräldrarätt;

  Sammanfattning : It's a misconception that those who leave a violent relationship are safer than those who stay. For those who have children with their perpetrator there is an increased risk for post-separation violence (Fleury, Sullivan & Bybee, 2000). LÄS MER

 3. 3. Rättvist samhälle? - En litteraturöversik med fokus på aktivitetsorättvisa ur ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Lotta Andersson; Sofie Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; occupational alienation: occupational deprivation; occupational marginalisation; occupational apartheid; occupational imbalance; barn i skolåldern; utsatta område.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som växer upp i utsatta område kämpar med socioekonomisk utsatthet, trångboddhet och brist på tillgång av resurser i samhället. Dessa barn utsätts dagligen för olika former av aktivitetsorättvisa som påverkar deras vardag, uppväxt och identitet. LÄS MER

 4. 4. "Det handlar om att överleva dag för dag." : En kvalitativ studie om gig-arbetares prekära arbetssituation i den framväxande digitala kapitalismen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Emil Qvist; Frida Bexing; [2022]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; plattformsekonomi; tidsbegränsad anställning; otrygghet; flexibilitet; prekariatet; gränslöst arbete; alienation; Foodora; Uber; Bolt;

  Sammanfattning : Med teknikens utveckling kommer det en ny form av digital arbetsmarknad, även kallad för gig-ekonomi eller plattformsekonomi. Denna kvalitativa studie undersöker nio personers egna upplevelser om hur det är att besitta ett jobb inom gig-ekonomin som förare i serviceyrkena Foodora, Uber och Bolt. LÄS MER

 5. 5. Alien, Alienated and Alienation

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Ting Wang; [2022]
  Nyckelord :alienation; blue and white porcelain; porcelain; alienation; blå porslin; porslin;

  Sammanfattning : I started to design my project through the lens of my own perceptions and understanding of alienation, as well as learning about alienation through the lens of artistic craft. In the project, I used the history of blue porcelain as a metaphor for my alienation. LÄS MER