Sökning: "alienation"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade ordet alienation.

 1. 1. Skyltdockor : konsumtionskritik, alienation och reifiering i Karin Boyes debutroman Astarte.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mannström; [2021]
  Nyckelord :Karin Boye; konsumtionskritik; Astarte; Brecht; Lukács; Adorno; reifiering; alienation; modernism; modernitet; marxism; skyltdockor; jazz; Svedjedal; Domellöf; Björk; Frazer; Haux; Edlund.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker konsumtionskritiken i Karin Boyes debutroman Astarte från 1931. Romanen gestaltar det framväxande konsumtionssamhället i Stockholm i början av 1900-talet. Genom olika tidsmarkörer som film från Hollywood och jazz kontextualiseras berättelsen i sin tid. LÄS MER

 2. 2. Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Naida Lindov; Josefin Lindström; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 - Pandemi; Äldre; Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa; Aktivitetsförlust; Aktivitetsutanförskap; Chefer; Occupational Therapy COVID-19; Pandemic; Elderly; Social exclusion; Loneliness; Mental illness; Occupational deprivation; Occupational alienation; Managers; Occupational Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. “Om jag vågar det, då kan jag bli vad jag vill och det är lärare” : Ett samtal om motivation och alienation i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ebba Höglund; Sofie Engström; [2021]
  Nyckelord :Lärarprofession; autonomi; alienation; inre motivation;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att, genom samtal med lärare i grundskolan, undersöka motivation och alienation. Intresset för studieobjektet kommer från New public managements införande i offentlig verksamhet och utvecklingen som skett därefter. Studien består av åtta djupgående intervjuer som har fått ta karaktären av ett samtal. LÄS MER

 4. 4. Visst är din framtid hos oss? : En kvantitativ studie som analyserar vilka faktorer som kan få anställda att se sin nuvarandearbetsplats som sin framtida.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joseph Edman; Emmy Vedin; [2021]
  Nyckelord :Påverkan; känsla av sammanhang; mening; motivation; alienation; arbetsplats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning det finns ett samband mellanfaktorerna påverkan, känsla av sammanhang, mening och huruvida en anställd kommer att sesin nuvarande arbetsplats som sin framtida. Analysen baseras på multipel regressionsanalys. LÄS MER

 5. 5. Övergivandet av utanförskapför gränsöverskridandesamarbete : En tidningsanalys av dagstidningars reaktionerunder EU-debatten från 1970-talet till medlemskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henric Pettersson; [2021]
  Nyckelord :EEC; EG; EU; Nordek; neutralist policy; daily newspapers.; EEC; EG; EU; Nordek; neutralitetspolitik; dagstidningar.;

  Sammanfattning : Mass media is of great importance for the public conversation as it makes it possible to spread information to the citizens of the nation. In order to influence citizens perceptions of the world, it is of great value for journalists to discuss particular subjects in newspapers. LÄS MER