Sökning: "aliens"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet aliens.

 1. 1. Managing conflicting professionalisms: social assistants work with unaccompanied minors within the Swedish municipal social services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Roslund Gustavsson; [2020-06-12]
  Nyckelord :Social Assistants; unaccompanied minors; street-level bureaucrats; discretion; professionalism;

  Sammanfattning : This Masters thesis aimed to explore how social assistants have been impacted by the changes enforced since 2016 in their work with unaccompanied minors. They have worked in an ethically complex situation, of attempting to fulfil the needs of the unaccompanied minors, as this period has seen a restriction of the humanitarian ethos of Swedish migration policies, but also a movement towards new public management policies. LÄS MER

 2. 2. ”There is no why” : A Psychoanalytic Approach to Trauma and Delusion in Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse-Five

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Filip Kall; [2020]
  Nyckelord :Trauma; Delusion; Psychoanalysis; War; Psychological Mechanisms; Time-Travel; Aliens;

  Sammanfattning : Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut provides a profound discussion on how the many traumas of war affect the human psyche. The novel’s protagonist, Billy Pilgrim, is a direct witness of many horrific events in World War II, which causes certain life-changing symptoms later in his life. LÄS MER

 3. 3. Rätts(o)säkerhet i asylprocessen : – En analys av möjligheten till ny prövning enligt 12 kapitlet 19 § utlänningslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Burén; [2020]
  Nyckelord :verkställighetshinder; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vems säkerhet? - Rättssäkerheten i kvalificerade säkerhetsärenden och dess förhållande till skyddet för rikets säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt; migrationsrätt; kvalificerade säkerhetsärenden; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Säkerhetspolisen har idag möjlighet att enligt lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll ansöka om utvisning av en utlänning som anses hota rikets säkerhet. Dessa ärenden kallas för kvalificerade säkerhetsärenden. LÄS MER

 5. 5. Tanken var att granska makten, inte att kontrollera din granne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda von Knorring; [2020]
  Nyckelord :Offentlighetsprincipen; Yttrandefrihet; Frivilligt utgivningsbevis; Skydd för personuppgifter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick, som grundar sig på ett vertikalt förhållande mellan stat och individ. Principens syfte är att upprätthålla demokratin genom allmänhetens och mediernas möjlighet att få insyn i de offentliga organens verksamhet. LÄS MER