Sökning: "alkohol vittne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden alkohol vittne.

  1. 1. Ungdomar och alkohol : Växjömodellen, en arbetsmetod för att minska ungdomsfyllor och relaterade brott?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

    Författare :Stefan Westin; Anders Valo; [2008]
    Nyckelord :Brottsoffer och Brottsförebyggande arbete;

    Sammanfattning : Ungdomar och alkohol är ett ständigt aktuellt och omdebatterat ämne. Denna studie ärinriktad på att studera en polisiär arbetsmetod, kallad Kronobergsmodellen, som syftar till attbegränsa ungdomars alkoholkonsumtion. Fortsättningsvis undersöks vilkabrottsförebyggande effekter modellen genererat. LÄS MER