Sökning: "alkohol- och drogproblematik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden alkohol- och drogproblematik.

 1. 1. Socialtjänstens arbete för barn till föräldrar med substansmissbruk och beroende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Österström; Julia Berghällen; [2021]
  Nyckelord :Social work; social services; substance abuse and addiction problems; alcohol- or drug abuse; children and juvenile; parents; caregiver; social worker; social services interventions; maneuvering accessibility.; Socialt arbete; socialtjänsten; substans- och beroendeproblematik; alkohol- och drogproblematik; barn och ungdomar; föräldrar; vårdnadshavare socialsekreterare; socialtjänstens insatser; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Authors: Julia Berghällen och Isabelle Österström. Title: The social services work for children who have parents with substance use- disorders. Supervisor: Johan Billsten. Assessor: Torbjörn Forkby. LÄS MER

 2. 2. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER

 3. 3. Grön rehabilitering för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa : En scoping review med fokus på miljöns inverkan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Brandt; Amanda Ljungvall; [2019]
  Nyckelord :Anxiety; nature-based rehabilitation; occupational therapy; other reactions to severe stress and stress.; Arbetsterapi; naturunderstödd rehabilitering; stress; utmattningssyndrom och ångest.;

  Sammanfattning : Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett växande problem hos den svenska befolkningen och sjukskrivningarna för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat under de senaste åren. Forskning har visat på att personer med stressrelaterad psykisk ohälsa som genomgått grön rehabilitering har haft goda resultat. LÄS MER

 4. 4. Skam och skamresiliens hos missbrukande kvinnor : Fem kvinnors berättelser om alkohol- och drogproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Pia La Motte; [2017]
  Nyckelord :shame; shame resilience; guilt; woman abuse; coping strategies; skam; skamresiliens; skuld; kvinnors missbruk; copingstrategier;

  Sammanfattning : The pupose of the study is to gain a deeper understandig of how sham and- guilt problems and coping strategies against shame and guilt are related to female abuse and addiction treatment. The study conducted five qualitative interviews with women who had previously been addicted to alcohol and/or drugs but had been drug-free for at least five years. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors kunskaper och attityder till patienter med alkohol- och drogproblematik : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lotta Didricksson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER