Sökning: "alkoholberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet alkoholberoende.

 1. 1. Hur långtgående är rehabiliteringsansvaret beroende på sjukdom? - Skillnaden på rehabilitering för narkotika- och alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Patrik Ceder; [2021]
  Nyckelord :Beroendesjukdom; narkotika; alkohol; rehabiliteringsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker skillnaden hur långtgående arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är vid olika beroendesjukdomar. I huvudsak berörs alkohol- och narkotikaberoende av sjukdomskaraktär och ett fokus ligger på när rehabiliteringsansvaret avslutas. LÄS MER

 2. 2. Icke-troende i tolvstegsprogrammet : En kvalitativ, religionspsykologisk studie om deltagares andliga upplevelser under tolvstegsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Sömsk; [2020]
  Nyckelord :Tolvstegsprogram; tro; spiritualitet; anonyma alkoholister; religion; tillnyktrande; alkoholberoende; drogberoende; missbruk;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet upplevs av icke-troende deltagare samt vilken upplevd betydelse den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet har för deltagarna för att bli fria från sitt beroende. Undersökningen är en intervjustudie där tre respondenter från tolvstegsprogrammet deltagit i semistrukturerade djupintervjuer. LÄS MER

 3. 3. "När hon la en hand på min rygg kunde jag känna om hon var full eller inte" : Hur vuxna relationer formas av en uppväxt med alkoholberoende förälder/föräldrar

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ida Björkman; Linda Höglund; [2020]
  Nyckelord :Relationships; upbringing; attachment; alcohol dependence; system; loneliness; Relationer; uppväxt; anknytning; alkoholberoende; system; ensamhet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: "När hon la en hand på min rygg kunde jag känna om hon var full eller inte" Hur vuxna relationer formas av en uppväxt med alkoholberoende förälder/föräldrar Författare: Ida Björkman och Linda Höglund Syftet med den här studien var att undersöka hur vuxna relationer formas utifrån en uppväxt präglad av alkoholberoende förälder/föräldrar. Frågeställningarna vi utgick från för att göra det var: Hur ser de vuxna relationerna ut hos ett urval av informanter som har upplevt en barndom med en eller två föräldrar som var alkoholberoende? och Hur kan de vuxna relationerna hos informanterna förstås utifrån deras uppväxt präglad av alkoholberoende förälder/föräldrar? Det här är en kvalitativ studie utförd genom narrativa intervjuer (n=10) med vuxna personer som vuxit upp med alkoholberoende förälder/föräldrar och den visade att det görs ett val att begränsa antalet relationer man omger sig med i vuxen ålder för att minimera risken att bli sårad. LÄS MER

 4. 4. Patienter med alkoholberoende och deras upplevelser av mötet med vårdpersonal utanför beroendevården : Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anne Uusirantanen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans attityder till patienter med alkoholmissbruk : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erik Sahlén; Fredrika Sörensen; [2020]
  Nyckelord :Nurse; Alcohol; Alcoholism; Stigmatization; Nurse-patient relations; Sjuksköterska; Alkohol; Alkoholism; Stigmatisering; Sjuksköterska-patienrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med alkoholmissbruk återfinns idag i alla vårdsammanhang. Inom akutsjukvården är 30 procent av inläggningar relaterade till alkohol. Trots att alkoholism idag ses som en folksjukdom finns det en stigmatiserande syn på personer med alkoholmissbruk. LÄS MER