Sökning: "alkoholberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet alkoholberoende.

 1. 1. Det är väl bara att sluta? : En studie baserad på självbiografier av personer med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Solle Holgersson; Elin Wallin; [2019]
  Nyckelord :nurse; alcohol dependence; experience; health; lifeworld; support; nursing; sjuksköterska; alkoholberoende; hälsa; livsvärld; stöd; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som grund. LÄS MER

 2. 2. ’’Vi är nog många som lever i skam, skuld och tystnad’’ : En kvalitativ dokumentstudie om partners till personer med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Agata Janczewska; Klara Spross; [2019]
  Nyckelord :Shame; guilt; stigma; alcohol addiction; partners of alcohol addicts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research explored how partners of alcohol addicts articulate experiences of guilt and shame. The method chosen for this qualitative study was a document analysis of an online internet forum specialised in supporting relatives of alcohol addicts. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors uppfattningar och upplevelser av patientdelaktighet under abstinensbehandling vid alkoholberoende : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ena Sinanovic; [2019]
  Nyckelord :Alkoholberoende; abstinensbehandling; alkoholabstinens; vårdrelation; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många olika sorters beroende där alkoholberoendet är ett av det mest förekommande i Sverige. När alkoholen går ur kroppen hos personer som druckit stora mängder under lång tid kan alkoholabstinens uppstå. Tillståndet kan bli livsfarlig och kräva heldygnsvård. LÄS MER

 4. 4. Äldre med alkoholmissbruk – hur bemöts de inom svensk hemtjänst?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Pernilla Blomberg; Johanna Lund; [2019]
  Nyckelord :alcohol abuse; home help; home help staff; approach; strategy; conditions; alkoholmissbruk; hemtjänst; hemtjänstpersonal; synsätt; strategi; förutsättningar;

  Sammanfattning : Enligt forskning ökar alkoholkonsumtionen bland personer som är 65 år och äldre. Detta antas innebära att hemtjänstpersonal kommer att stöta på alkoholberoende allt oftare i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Psykiatrisjuksköterskans personcentrerade vård av vuxna med föräldrar som har alkoholmissbruk – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Anna Hermansson; Gabriella Östman; [2019]
  Nyckelord :alcohol abuse; addict; children; nurse; nursing; parents.; Alkoholmissbruk; beroende; barn; sjuksköterska; omvårdnad; föräldrar;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa som kan ha sin grund i att ha vuxit upp med alkoholberoende föräldrar är problematisk. Psykiatrisjuksköterskan bör vara medveten om hur en främjad psykisk hälsa för denna målgrupp kan uppnås inom den psykiatriska vården. LÄS MER