Sökning: "alkoholmissbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet alkoholmissbruk.

 1. 1. Kriminalitetens drivkrafter : En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adem Ajan; [2020]
  Nyckelord :Social work; Criminality; Motivations; Ex. criminals; KRIS; Socialt arbete; Kriminalitet; Drivkrafter; Före detta kriminella; KRIS;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Celia betyder himmel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mari Jagdell; [2020]
  Nyckelord :kreativt skrivande; roman; uppväxt; klass;

  Sammanfattning : Abstrakt Min text är tänkt att ingå som en del av en roman som jag påbörjade förra läsåret. Detta är en fortsättning på det jag påbörjade då. Texten handlar om Celia som växer upp som enda barnet i ett hem med alkoholmissbruk och ovanpå det, sexuella övergrepp. LÄS MER

 3. 3. Att vårda personer med substansmissbruk - sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Berglund; Linda Norman; [2020]
  Nyckelord :Addiction; alcohol abuse; drug abuse; person-centered care; qualitative; Alkoholmissbruk; beroende; drogmissbruk; kvalitativ; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansmissbruk är ett växande folkhälsoproblem vilket leder till att sjuksköterskor möter personer med missbruksproblematik i större utsträckning än tidigare. Denna grupp vårdsökande löper ökad risk att utsättas för stigmatisering till följd av bristande kunskap om substansmissbruk och beroende. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans attityder till patienter med alkoholmissbruk : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erik Sahlén; Fredrika Sörensen; [2020]
  Nyckelord :Nurse; Alcohol; Alcoholism; Stigmatization; Nurse-patient relations; Sjuksköterska; Alkohol; Alkoholism; Stigmatisering; Sjuksköterska-patienrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med alkoholmissbruk återfinns idag i alla vårdsammanhang. Inom akutsjukvården är 30 procent av inläggningar relaterade till alkohol. Trots att alkoholism idag ses som en folksjukdom finns det en stigmatiserande syn på personer med alkoholmissbruk. LÄS MER

 5. 5. Misskötsamhet på grund av alkohol - En komparativ studie mellan Sverige och Danmark

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Misskötsamhet; alkohol; uppsägning; avsked; Sverige; Danmark; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna komparativa uppsats analyserar vilka likheter och skillnader det finns mellan Sverige och Danmark avseende uppsägning och avsked vid misskötsamhet på grund av alkohol. Vidare analyseras vilken vikt som fästs vid arbetsgivarens intresse vid intresseavvägningen. LÄS MER