Sökning: "alkoholmonopol"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet alkoholmonopol.

 1. 1. Nulägesanalys och förbättringsåtgärder på lanseringsplaner för tillfälligt sortiment exklusivt på Systembolaget AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Robert Berglund; Philip Lundborg; [2023]
  Nyckelord :alcohol monopoly; Fishbone diagram; ISO 9000; Launch plan; Porter s five forces; The Kano model; alkoholmonopol; fiskbensdiagram; ISO 9000; kanomodellen; lanseringsplan; Porter s five forces;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to study a process within Systembolaget AB that affects a selected part of the assortment model. The assortment is defined as TSE, which stands for tillfälligt sortiment exklusivt, that can be described as temporary assortment exclusively. LÄS MER

 2. 2. Vino vidi vici? : en fallstudie om hur svenska vingårdar påverkas på landsbygden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jasmijn Simone van der Heijden; [2023]
  Nyckelord :vinodling; socialt kapital; myndighet; alkoholmonopol; byråkrati; habitus; kulturellt kapital; nyagrarianism;

  Sammanfattning : Under de senaste tjugo åren, har antalet vingårdar i Sverige ökat i snabb takt. Bland alla vingårdar i Sverige, finns det numera cirka fyrtio kommersiella vingårdar som har startats på den svenska landsbygden. LÄS MER

 3. 3. Det svenska alkoholmonopolet - I förhållande till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hannes Pennsäter; [2020]
  Nyckelord :FEUF; TFEU; EU; Alkoholmonopol; Systembolaget; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den fria rörligheten för varor regleras i EU-rätten genom artikel 34 FEUF som förbjuder kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan. Statliga handelsmonopol regleras utifrån artikel 37 FEUF och tillämpas på bestämmelser som härrör till ett statligt monopols särskilda funktionssätt. LÄS MER

 4. 4. Alcohol Monopoly in Sweden and Wine Properties That Drive the Wine Sales

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Roumi Roumi; [2020]
  Nyckelord :Statistics; applied mathematics; economics; alcohol monopoly; Systembolaget; alcohol sales; wine sales; wine properties; regression analysis; quantitative; qualitative; Statistik; tillämpad matematik; nationalekonomi; alkoholmonopol; Systembolaget; alkoholförsäljning; vinförsäljning; vinegenskaper; regressionsanalys; kvantitativ; kvalitativ;

  Sammanfattning : This research study in applied mathematical statistics, and industrial engineering and management aims to determine the wine properties that drive the wine sales in Sweden, while also examining how the monopoly in Sweden affects the alcohol sales and demand. Data were collected from Systembolaget, which is the only alcohol retail store chain in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Den fria rörligheten för varor i relation till det svenska alkoholmonopolet - Systembolagets framtid om gårdsförsäljning blir tillåtet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Lewin; [2019]
  Nyckelord :Free movement of goods; fri rörlighet för varor; farm sales; gårdsförsäljning; alkoholmonopol; alcohol monopoly; åtgärder med motsvarande verkan; kvantitativa importrestriktioner; measures equivalent to quantitative restrictions; Systembolaget; artikel 34; article 34; artikel 37; article 37; Eu-rätt; Eu-law; detaljhandelsmonopol; retail monopoly.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper deals with the free movement of goods in relation to the Swedish alcohol monopoly. Furthermore, the focus is on Systembolaget and its future if farm sales of alcoholic beverages is allowed in Sweden. The provisions relevant to the essay's examination are Articles 34, 36 and 37 TFEU. LÄS MER