Sökning: "alkoholmonopolet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet alkoholmonopolet.

 1. 1. Den fria rörligheten för varor i relation till det svenska alkoholmonopolet - Systembolagets framtid om gårdsförsäljning blir tillåtet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Lewin; [2019]
  Nyckelord :Free movement of goods; fri rörlighet för varor; farm sales; gårdsförsäljning; alkoholmonopol; alcohol monopoly; åtgärder med motsvarande verkan; kvantitativa importrestriktioner; measures equivalent to quantitative restrictions; Systembolaget; artikel 34; article 34; artikel 37; article 37; Eu-rätt; Eu-law; detaljhandelsmonopol; retail monopoly.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper deals with the free movement of goods in relation to the Swedish alcohol monopoly. Furthermore, the focus is on Systembolaget and its future if farm sales of alcoholic beverages is allowed in Sweden. The provisions relevant to the essay's examination are Articles 34, 36 and 37 TFEU. LÄS MER

 2. 2. Svensk gårdsförsäljning - i förhållande till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marcus Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Eu-rätt; monopol; alkoholmonopol; gårdsförsäljning; artikel 34; artikel 37; åtgärder med motsvarande verkan; Eu-law; monopoly; article 34; article 37; measures equivalent to quantitative restrictions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska kunna existera sida vid sida med det svenska detaljhandelsmonopolet måste denna försäljningsform vara förenlig med EU-rätten på området. Området omfamnas av den EU-rättsliga regleringen för den inre marknaden där den fria rörligheten för varor är central. LÄS MER

 3. 3. Det ogranskade alkoholmonopolet : En kvantitativ studie i hur medierna rapporterar kring Systembolaget

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :David Lindahl; Simon Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Systembolaget; Aftonbladet; Expressen; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; journalistik; nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Media and journalists influence the Swedish democracy and form opinions among the public. With this is mind, media has a responsibility to be a critical institution and to strive for impartial reporting. However, it can be argued that party political opinions are embedded within media organisations hence, preventing neutral reports. LÄS MER

 4. 4. Det svenska alkoholmonopolet och fri rörlighet av varor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotta Agrell; [2014]
  Nyckelord :Fri rörlighet av varor; Statliga handelsmonopol; Systembolaget;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Alkoholmonopolet i Sverige : Är folkhälsan alkoholmonopolets kryphål?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nina Larsen; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER