Sökning: "alkoholpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet alkoholpolitik.

 1. 1. Assist till privatimport av vin - Behöver tillhandagåendeförbudet skrivas om?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :alkoholpolitik; monopol; privatimport; tillhandagåendeförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Privatimport av alkohol utgör en bråkdel av alkoholkonsumtionen i Sverige. Uppsatsen lyfter svårigheten i att främja och underlätta privatimport då Systembolaget har ett monopol på att assistera kunder till privatimport. LÄS MER

 2. 2. En kommun, en nykterhetsnämnd : En studie om nykterhetsnämndens verksamhet inom Västra Frölunda landskommun

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mons Vikingson; [2020]
  Nyckelord :nykterhetsnämnd; Västra Frölunda; landskommun; alkoholpolitik; svensk alkoholpolitik; 1930-talet; 1940-talet; agrarsamhälle;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att få en inblick på hur vilka åtgärder Västra Frölundas nykterhetsnämnd tog för att motarbeta alkoholism, hur dess verksamhet bedrevs samt hur alkoholismens utveckling inom Västra Frölundas kom såg ut mellan 1928–1944. Arbetet skulle genomföras med hjälp av en kvalitativ studie som redogjorde de åtgärder nämnden gjorde och hur verksamheten fungerade, och en kvantitativ studie gjordes för att ge en bild på hur alkoholismens utveckling i Västra Frölunda mellan 1928–1944 såg ut. LÄS MER

 3. 3. Nykterhetens och rusdrycksförbudets förkämpar : En studie av IOGT:s kampanj i Västerbotten inför folkomröstningen om rusdrycksförbud i Sverige 1922

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Måns Karlsson; [2020]
  Nyckelord :IOGT; folkomröstning; alkoholpolitik; nykterhetsrörelsen; alkoholförbud; alkoholpolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det svenska alkoholmonopolet - I förhållande till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hannes Pennsäter; [2020]
  Nyckelord :FEUF; TFEU; EU; Alkoholmonopol; Systembolaget; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den fria rörligheten för varor regleras i EU-rätten genom artikel 34 FEUF som förbjuder kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan. Statliga handelsmonopol regleras utifrån artikel 37 FEUF och tillämpas på bestämmelser som härrör till ett statligt monopols särskilda funktionssätt. LÄS MER

 5. 5. Klasskultur och alkoholpolitik: En etnologisk studie av inkludering och exkludering på Systembolaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sofia Linander; [2019]
  Nyckelord :Systembolaget; alcohol policy; class; field; distinction; norms.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Class analysis with a focus on class processes in everyday life has interested many ethnologists at 1970- and the 80’s. An interesting way to study this process is through the Swedish alcohol policy for its goal is to regulate alcohol consumption while granting buyers the freedom to buy. LÄS MER