Sökning: "alkoholproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet alkoholproblem.

 1. 1. ”Att leta efter en nål i en höstack kräver ficklampa, god hörsel och tålamod” En kvalitativ studie om hur samtalsbehandlare förhåller sig till barns behov av information när de tar emot föräldrar i behandling för alkoholproblem

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lena Orderud; Hanna Skoglycke Nord; [2020-03-04]
  Nyckelord :Barns behov; information; föräldraskap; alkoholproblem; barn som anhöriga; barnperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur samtalsbehandlare förhåller sig till barns behov av information när föräldern sökt behandling för alkoholproblem. Studien besvarade hur de professionella tänker om barns behov av information om den vuxnes behandling, hur de upplever att det är att tala med föräldrarna om barns behov och om de noterat att barnen gagnats av föräldrarnas behandling samt vilka erfarenheter de har av att föräldrarna talar med sina barn om behandlingen och alkoholproblemen. LÄS MER

 2. 2. Vuxna barns erfarenheter av att växa upp i en familj med alkoholproblem : en kvalitativ innehållsanalys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Caroline Letterlöv; Sofia Rappe Nilsson; [2020]
  Nyckelord :alcohol problems; child; parent; alkoholproblematik; barn; förälder;

  Sammanfattning : Att växa upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik kan få konsekvenser för barnet, dels under uppväxten men även i vuxen ålder. Den här studien undersöker biografiska narrativ av skam och stigmatisering under uppväxten hos vuxna barn som vuxit upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik. LÄS MER

 3. 3. Misskötsamhet på grund av alkohol - En komparativ studie mellan Sverige och Danmark

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Misskötsamhet; alkohol; uppsägning; avsked; Sverige; Danmark; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna komparativa uppsats analyserar vilka likheter och skillnader det finns mellan Sverige och Danmark avseende uppsägning och avsked vid misskötsamhet på grund av alkohol. Vidare analyseras vilken vikt som fästs vid arbetsgivarens intresse vid intresseavvägningen. LÄS MER

 4. 4. Att få in en fot : Biståndshandläggares arbete med äldre och alkoholproblematik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Frohm Larsson; Marielle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; biståndshandläggning; små kommuner; alkoholproblematik; äldre;

  Sammanfattning : Det råder inget tvivel om att alkoholproblem är ett ökande problem i samhället, även bland den äldre befolkningen. Som följd av den ökande alkoholproblematiken blir biståndshandläggarens arbete viktigt, då de ofta möter äldre människor i första hand i samband med ansökan av insatser kring omsorgs- och hjälpbehov. LÄS MER

 5. 5. VEM BLIR JAG I TERAPIRUMMET? om genus och föräldraskap utifrån kvinnors upplevelser av samtalsbehandling för alkoholproblem

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Heléne Lewinsky; [2019-01-09]
  Nyckelord :alkoholproblem; beroende; genus; föräldraskap; psykoterapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur mödrar med alkoholproblem upplever samtalsbehandling. Syftet var också att undersöka om det fanns gemensamma teman i de intervjuades upplevelser. LÄS MER