Sökning: "alkoholproblematik"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet alkoholproblematik.

 1. 1. Vuxna barns erfarenheter av att växa upp i en familj med alkoholproblem : en kvalitativ innehållsanalys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Caroline Letterlöv; Sofia Rappe Nilsson; [2020]
  Nyckelord :alcohol problems; child; parent; alkoholproblematik; barn; förälder;

  Sammanfattning : Att växa upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik kan få konsekvenser för barnet, dels under uppväxten men även i vuxen ålder. Den här studien undersöker biografiska narrativ av skam och stigmatisering under uppväxten hos vuxna barn som vuxit upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik. LÄS MER

 2. 2. Skadlig alkoholkonsumtion på arbetsplatsen - en strukturerad litteraturstudie om olika interventioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Gustafsson; Linn Persson Lidholm; [2020]
  Nyckelord :Alcohol consumption; intervention; workplace; factors; effect; Alkoholkonsumtion; intervention; arbetsplats; faktorer; effekt;

  Sammanfattning : Introduktion: Hög alkoholkonsumtion bidrar till flera sjukdomar och leder till ett stort antal dödsfall varje år i Sverige och i världen. Studier påvisar att alkoholkonsumtion på arbetsplatsen är högst förekommande, men existerande forskning gällande strategier för minskad skadlig alkoholkonsumtion är begränsade och bristande. LÄS MER

 3. 3. Att få in en fot : Biståndshandläggares arbete med äldre och alkoholproblematik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Frohm Larsson; Marielle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; biståndshandläggning; små kommuner; alkoholproblematik; äldre;

  Sammanfattning : Det råder inget tvivel om att alkoholproblem är ett ökande problem i samhället, även bland den äldre befolkningen. Som följd av den ökande alkoholproblematiken blir biståndshandläggarens arbete viktigt, då de ofta möter äldre människor i första hand i samband med ansökan av insatser kring omsorgs- och hjälpbehov. LÄS MER

 4. 4. Rådgivande samtal i samband med alkoholproblematik ur ett patientperspektiv : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kajsa-Stina Yström; Marie Svanmark Weiss; [2019]
  Nyckelord :alcohol; brief intervention; counselling; experience; patient; alkohol; kort intervention; patient; rådgivande samtal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholproblematik förekommer i hela världen och drabbar miljoner människor på olika sätt. Tidigare forskning visar att rådgivande samtal är en effektiv metod för patienter med alkoholproblematik, som vill genomgå en förändring i sitt beteende. LÄS MER

 5. 5. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER