Sökning: "alkoholskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet alkoholskatt.

 1. 1. Gårdsförsäljning en möjlighet för Sverige : Farm sales in Sweden- a new possibility

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Karl Stolpstedt; [2018]
  Nyckelord :Alkohollagen; alkoholskatt; gårdsförsäljning; systembolaget;

  Sammanfattning : I Sverige har en längre tid debatterats om ett införande av gårdsförsäljning av alkohol- drycker på tillverkningsplatsen. I Sverige tillfaller dock ensamrätten till detaljhandel med alkohol Systembolaget AB. Ska lagstiftningen på denna punkt ändras, måste den samtidigt vara förenlig med EU-rätten på området. LÄS MER

 2. 2. Alkoholpolitik och väljarkår : Åsiktrepresentativitet mellan partiföreträdare och väljarkår

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Holmesson; [2017]
  Nyckelord :Alkohol; åsiktsrepresentativitet; väljarkår; SOM-institutet;

  Sammanfattning : Stödet för en restriktiv alkoholpolitik har i den samlade väljarkåren ökat kraftigt sedan EU-inträdet enligt SOM (Samhälle, opinion och medier)-institutets årliga enkätundersökningar. Trots det finns en tillbakagång av den restriktiva alkoholpolitiken där det framkommit nya försäljningskanaler, ökad marknadsföring och lägre alkoholskatt. LÄS MER

 3. 3. Den svenska alkoholbeskattningen och dess problem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Dahlén; Stina Almgrund/Aspstedt; [2016]
  Nyckelord :Alkoholbeskattning; punktskatt; alkoholskatt; alkoholbeskattning; smuggling; langning; import; export; införsel; utförsel; privat bruk;

  Sammanfattning : I Sverige tillämpas, i enlighet med 2 kap. 10 § Regeringsform (1974:152), legalitetsprincipen som innebär att inget straff får ges utan stöd i lag. Inom skatterätten innebär legalitetsprincipen att ingen skatt får tas ut utan stöd i lag. LÄS MER

 4. 4. Pricing Single Malt Whisky : A Regression Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sanna Bjartmar Hylta; Emma Lundquist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the factors that affect the price of whisky. Multiple regression analysis is used to model the relationship between the identified covariates that are believed to impact the price of whisky.The optimal marketing strategy for whisky producers in the regions Islay and Campbeltown are discussed. LÄS MER

 5. 5. Svensk alkoholpolitik och EU - en undersökning av Sveriges och EU:s alkoholpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Johnson; [2014]
  Nyckelord :fri rörlighet; alkoholtullar; EU-law and social welfare law Alkoholpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att redogöra för alkoholpolitiken som bedrivs och som har bedrivits i Sverige och dess förhållande till EU-rätten, samt att redogöra för den alkohol- och hälsopolitik EU bedriver. Utöver diskuteras den fria rörligheten och alkoholimport. LÄS MER