Sökning: "alla referat exempel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden alla referat exempel.

 1. 1. Mitt och ditt. En undersökning om hur svenskundervisningen påverkas av plagiering från Internet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Ilerup Wahl; [2011]
  Nyckelord :fusk; gymnasiet; Internet; klipp och klistra; källhänvisning; pedagogik; plagiat; plagiering; referat; svenska; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur svenskundervisningen påverkas av plagiering från Internet. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag ta reda på hur svensklärare definierar begreppet plagiering, hur de resonerar kring plagiering, om plagieringsrisken påverkat undervisningen och i så fall vilka pedagogiska följder det fått. LÄS MER

 2. 2. Polisens rätt till våldsanvändning samt en tillbakablick på händelserna i Göteborg den 14 till 16 juni 2001

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filippa Chibogu; [2003]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag försökt att ge en övergripande bild av de våldsbefogenheter som den svenska polisen har. Jag har även kort gått in på ordningsstörande brott i samband med att större folksamlingar samlas och polisens befogenheter i sådana fall. LÄS MER