Sökning: "allan persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden allan persson.

  1. 1. Prins Eugen som monumentalmålare : A study of mural painting as an artform

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Allan Persson; [2006]
    Nyckelord :Mural Painting; Architecture; Prince Eugen; Georg Pauli; Perspective; Flatness; Room; Väggmåleri; Monumentalmåleri; Arkitektur; Prins Eugen; Georg Pauli; Perspektiv; Ytmässighet; Rum;

    Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the relationship between picture and room, between wallpainting and architecture. The basis for such exploration is the mural painting in Sweden at the turn of the 20th century, and the artist in focus is Prince Eugen (1865-1947). LÄS MER