Sökning: "allegori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet allegori.

 1. 1. Allegori och antikreception : En ikonografisk analys av nischskulpturerna på Stockholms slotts södra entréparti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Architecture; nishe sculpture; sculpture; the Abduction Group; the Hercules Group; Tessin; Foucquet; Carl XI; Carl XII; Arkitektur; nischskulptur; skulptur; Enleveringsgrupp; Herkulesgrupp; Tessin; Foucquet; Karl XI; Karl XII;

  Sammanfattning : This paper investigates the iconographical meaning of the niche sculptures at the south entrance of the Royal Palace in Stockholm. Two groups of four sculptures have been investigated. LÄS MER

 2. 2. "Vårt märke” : En queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emelie McBay; [2017]
  Nyckelord :mästaren och margarita; queer läsning; michail bulgakov; lesbisk läsning;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras hur en möjlig queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita kan se ut. Jag presenterar här en möjlig queer läsning av Jesjua och Pontius Pilatus, samt mästaren och Margaritas förhållanden utifrån en undersökning av två teman som förekommer i boken, samt av bokens narrativ. LÄS MER

 3. 3. "Vi är trollkarlar" : den konstnärliga kampen i Samuel Becketts I väntan på Godot

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Helena Looft; [2015]
  Nyckelord :Samuel Beckett; Waiting for Godot; interpretation; allegory; art; writing; author; authorship; Samuel Beckett; En attendant Godot; interprétation; allégorie; art; écrivant; auteur; Samuel Beckett; I väntan på Godot; tolkning; allegori; konst; skrivande; författarskap;

  Sammanfattning : When the Irish writer Samuel Beckett (1906-1989) wrote Waiting for Godot in 1948-1949 he was in a state of artistic depression and confusion. He had already turned to French instead of English and with a manuscript for the stage he made an effort to get away from what he called ”the awful prose” he was working on at that time. LÄS MER

 4. 4. Landskapet genom linsen : ett panorama över bakgrundens betydelse i dukens odysséer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Barrett; [2014]
  Nyckelord :landskap; film; filmkonst; kinematografi; Återkomsten Vozvrashchenie ; The Straight Story; roadmovies; landskapsbilden; filmanalys; bildanalys; filmisk allegori;

  Sammanfattning : En ofta förbisedd aspekt inom filmkonsten är hur landskapet kan samspela med och inverka på handlingen och manifestera huvudkaraktärernas känsloliv. Uppsatsen syftar till att skapa en djupare förståelse för den roll landskapet spelar i film utifrån en detaljstudie av två personligt utvalada roadmovies; Återkomsten (A. LÄS MER

 5. 5. Konstituerade kön i mytologisk allegori : En diskursiv läsning av Olof Rudbecks Atlantica

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Åsa Persson; [2013]
  Nyckelord :Olof Rudbeck; Atlantcia; Mythology; Gender; Discourse; Swedish Gothicismus;

  Sammanfattning : The intention of this essay is to inquire into the (re-)constitution of gendered/sexed identities in a gothicistic discourse. The used material is the work Atlantica, chapter 5, vol. 2, written by the Swedish historian/Medical professor Olof Rudbeck. LÄS MER