Sökning: "allel"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet allel.

 1. 1. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Rosie Johannesson; [2020]
  Nyckelord :älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Sammanfattning : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. LÄS MER

 2. 2. Resistens mot Caprin artrit encefalit och genetisk variation i αS1-kasein genen (CSN1S1) hos svenska getter

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofie Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :Kaprin artrit encefalit; maedi visna; virus; sjukdomsförekomst; CCR5; CSN1S1; kasein; αS1-kasein; osttillverkning; kopplingsojämvikt; genetisk variation; allelfrekvens;

  Sammanfattning : Caprin artrit encefalit (CAE) och låga koncentrationer av αS1-kasein (αS1-kn) i mjölken är två problemområden inom den svenska getproduktionen. Caprin artrit encefalit är en virussjukdom som liknar humant immunbristvirus (HIV) hos människa och maedi visna hos får. LÄS MER

 3. 3. Huntingtin gene profiling, towards allele-specific treatment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Mimmi Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Huntington’s disease; huntingtin lowering; allele-selective; HD animal models; Huntingtons sjukdom; huntingtin sänkning; allel-specifik; Huntington djurmodeller;

  Sammanfattning : Huntington diseases(HD) is a fatal autosomal neurodegenerative genetic disorder, caused by a CAG trinucleotide repeat expansion in the huntingtin (HTT) gene, resulting in a toxic gain-of-function in the mutant huntingtin protein(mHTT). To date, there is no approved treatment to either cure or halt the course of HD. LÄS MER

 4. 4. Markering av dolda objekt på väg genom användning av förstärkt verklighet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Filip Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Augmented reality; markerless registration; mobile applica-tion; road traffic safety; GPS; Förstärkt verklighet; markörlös registrering; mobilapplikat-ion; vägtrafiksäkerhet; GPS;

  Sammanfattning : Enligt en rapport från trafikverket förekommer kollisioner vid väghållningsarbeten mellan väghållningsfordon och objekt täckta av väglag. Dessa trafikolyckor kan leda till personskador, skador på infrastruktur och skador på de inblandade väghållnings-fordonen. LÄS MER

 5. 5. Biomarkörer & bröstcancer : Förutsägelse av tamoxifeneffekt vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Charlie Mc Guire Nyström; [2019]
  Nyckelord :biomarkers; tamoxifen; breast cancer; estrogen receptor positive breast cancer; biomarkörer; tamoxifen; bröstcancer; östrogenreceptorpositiv bröstcancer;

  Sammanfattning : Bröstcancer är en multifaktoriell sjukdom och är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, cirka var tionde kvinna får någon gång diagnosen. År 2017 var det drygt 10 000 kvinnor som diagnostiserades med bröstcancer och 1400 som avled till följd av sjukdomen i Sverige. LÄS MER