Sökning: "alleler"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet alleler.

 1. 1. Varför är den relativa fitnessen högre för hanar av Drosophila melanogaster som bär allel A2 jämfört med allel A1 på genen CG3598? : Experimentell studie på bakomliggande faktorer till skillnad i fitness hos hanar med olika allel varianter på gen CG3598

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för biologi

  Författare :Joel Kilhage; [2023]
  Nyckelord :Genetics; Genetic; P1; P2; Drosophilla melanogaster; Evolution; Fitness; Sperm defense; Sperm offense; A1; A2; Genetik; Drosophilla melanogaster; Bananfluga; Bananflugor; Evolution; A1; A2; Fitness; Relativ fitness; Gen; P1; P2; Spermie anfall; Spermie försvar;

  Sammanfattning : Sexual conflict is a term that describes the situation where traits can experience opposing selection pressures in the two sexes. Theory suggests this conflict exists in all organisms with separate sexes, and specific chromosome clusters which are possibly sexually antagonistic have been identified in the species Drosophila melanogaster. LÄS MER

 2. 2. En fitness-relaterad gens effekt på rörelseaktivitet och kroppsstorlek hos Drosophila melanogaster : Experimentell undersökning av gen CG3598 påverkan på thoraxlängd och rörelseaktivitet hos Drosophila melanogaster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Fogelström; [2022]
  Nyckelord :Drosophila melanogaster; locomotory activity; gene CG3598;

  Sammanfattning : Optimal fitness ser oftast olika ut för honor och hanar, och denna skillnad kan påverkas av endast en allel. När denna allel däremot ger ena könet en bättre chans att reproducera sig, medan den ger det andra könet en försämrad sexuell fitness. Då talar vi om en sexuell konflikt mellan lokus; en effekt som heter sexuell antagonism. LÄS MER

 3. 3. Fekunditet hos honor av Drosophila melanogaster med en potentiell sexuellt antagonistisk gen : En fördjupande studie inom experimentell validering av en potentiell sexuellt antagonistisk gen hos Drosophila melanogaster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Sara Lindh; [2022]
  Nyckelord :sexual antagonism; sexual conflicts; fruitflies; drosophila melanogaster; drosophila; GWAS; antagonistic sexual selection; fecundity; intralocus sexual conflict; reproductive fitness; sexuell konflikt; sexuella konflikter; drosophila melanogaster; drosophila; bananflugor; sexuell antagonism; fekunditet;

  Sammanfattning : Sexual conflicts arise when there is a difference in how females and males of a species or population achieve their maximum reproductive fitness. In intralocus sexual conflicts, alleles at a given locus are exposed to conflicting, or antagonistic, selection pressures. LÄS MER

 4. 4. Relation between αs1-casein, proteolytic activity and composition of milk from Swedish goats

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Emma Larsson; [2021]
  Nyckelord :swedish goat milk; αs1-casein; total proteolysis; plasmin; plasminogen; spectrophotometry;

  Sammanfattning : In the recent decade, locally produced food has gained in interest among Swedish consumers. Consumer values for buying local food has to do with concerns about diversity, purity and authenticity of food as well as a desire to support rural areas. One type of product that has gained in interest is locally produced goat cheese. LÄS MER

 5. 5. En genetisk, evolutionär och ekologisk analys av Autism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jay Håkansson; [2021]
  Nyckelord :autism; neurodiversitet; genetik; ekologi; selektion;

  Sammanfattning : Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som leder till kognitiva förändringar vilka främst påverkar sociala förmågor. Den genetiska arkitekturen beror både på de novo förändringar och vanliga alleler. LÄS MER