Sökning: "allelopati"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet allelopati.

 1. 1. Allelopatiska egenskaper av tomatidin och andra alkaloider från potatisväxter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Lukas Hallberg; [2017]
  Nyckelord :Allelopati; Tomatidin; Alkaloider; Steroler;

  Sammanfattning : Alkaloids are a heterogeneous group of secondary metabolites in plants with toxic attributes. These substances often have toxic effects on different organisms and are found in many species of the nightshade family (Solanaceae). LÄS MER

 2. 2. Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Maria Olsson; [2015]
  Nyckelord :allelopati; baljväxter; hampa; lupin; odlingssystem; växtföljd;

  Sammanfattning : Under år 2007 observerades dålig etablering och svag tillväxt hos blålupin i ett odlingssystemsförsök i Bollerup, Skåne. Förfrukten var hampa. I led med sockerbetor som förfrukt var blålupinetableringen god och visade inga tecken på försämrad uppkomst eller tillväxt. Samma iakttagelse gjordes år 2008. LÄS MER

 3. 3. Blötläggning och aktivering av frön före sådd : ett sätt att förbättra frögroning och konkurrensförmåga

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Olle Åkesson; [2014]
  Nyckelord :blötläggning; frögroning; uppkomst; groningsprocess; konkurrensförmåga; allelopati;

  Sammanfattning : Seed germination is a complex process that starts with water uptake by the seed and ends with radicle growth. Several factors affect the germination where water, temperature and light conditions are the most important. Soaking of seeds before sowing provides faster and more uniform emergence. LÄS MER

 4. 4. Jordtrötthet hos rosor - effekter och åtgärder i samband med rotsårsnematoder

  M1-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Charlotte Rosander; [2009]
  Nyckelord :rotsårsnematoder; Pratylenchus penetrans; rosor; jordtrötthet; tagetes;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om jordtrötthet som är ett aktuellt och komplext begrepp. Det finns ett utbrett problem med jordtrötthet bl a hos släktet Rosa. Allt eftersom odlingen av rosor ökar både i hemträdgårdar och offentliga trädgårdar är detta ett problem värt att uppmärksamma. LÄS MER

 5. 5. Allelopathic potential in the laurel forest of Tenerife, Canary Islands

  L3-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Miamaria Runnquist; [2005]
  Nyckelord :allelopathy; laurel forest; Canary Islands;

  Sammanfattning : Laboratory and field experiments were conducted in order to assess the allelopathic potential of a laurel forest of Tenerife, Canary Islands. Decomposing litter and leaching from leaves or other plant parts can have inhibitory effects on seed germination and seedling growth. LÄS MER