Sökning: "allergi"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet allergi.

 1. 1. Ett kravlöst umgänge : En kvalitativ studie om vårdhundens betydelse för äldres välbefinnande på äldreboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeleine Bitschnau; Mikaela Jönsson; [2019]
  Nyckelord :care home; older adult; animal-assisted therapy; interaction; well-being; meaningfulness; äldreboende; äldre; vårdhundsinsats; interaktion; välbefinnande; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie med etnografisk metodansats syftar till att beskriva samt förstå vad vårdhundsinsatsen betyder för äldres välbefinnande ur ett interaktionistiskt perspektiv och vilka övriga effekter som insatsen bidrar till. Studiens resultat bygger på fyra observationer som utförts under pågående vårdhundsinsatser på ett äldreboende i en mellanstor svensk kommun, samt fem kompletterande intervjuer med relevant yrkespersonal. LÄS MER

 2. 2. HUND I SKOLAN UR ETT ELEVHÄLSOPERSPEKTIV: En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Björndell; Maja Odobasic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet / SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht/2018Handledare:Sofie GustafssonExaminator:Göran SöderlundRapport nr:HT18-2910-286-SPP610Nyckelord:anknytningsteori, human-animal interaction, motivation, elevhälsa, oxytocin, hund, animal assisted activity, animal assisted intervention, specialpedagogik, särskilt stödSyfte:Det övergripande syftet med vårt arbete var att skapa en forskningsöversikt över aktuell och internationellt publicerad forskning kring hund i skolan. Förhoppningen var att få svar på om det i aktuell forskning fanns tillräckligt med belägg som stödjer ett arbetssätt där hund involveras i skolan. LÄS MER

 3. 3. Prednisolon i klinisk dosering intravenöst till hund : farmakokinetik och leukocytrespons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :sara Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :prednisolon; glukokortikoid; kortikoid; kortison; kortikosteroid; farmakokinetik; farmakodynamik; leukocytrespons; intravenös bolus;

  Sammanfattning : Prednisolon är ett av de mest förskrivna veterinärmedicinska läkemedlen i Sverige och i många andra länder. Prednisolon är ett kortisonpreparat med intermediär glukokortikoid effekt och duration. LÄS MER

 4. 4. Creating a Back Stock to Increase Order Delivery and Pickup Availability

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :John Nguyen; Kasper Lindén; [2019]
  Nyckelord :e-commerce; back stock; statistics; supervised machine learning; linear regression; Scikit-learn; e-handel; baklager; statistik; övervakad maskininlärning; linjär regression; Scikit-learn;

  Sammanfattning : Apotek Hjärtat wants to keep developing their e-commerce website and improve retrieval and delivery of orders to customers. Click and Collect and Click and Express are two options for retrieving e-commerce orders that are available if all products in the order are present in the store. LÄS MER

 5. 5. Tarmmikrobiotans inverkan på hundens hälsa, samt hur råutfodring påverkar tarmmikrobiotan hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Medved; [2018]
  Nyckelord :tarmmikrobiota; hund; råutfodring; barf; färskfoder; naturlig; diet; sjukdomar;

  Sammanfattning : The interest in raw feeding of dogs has increased significantly in recent years, and the interest to ease or prevent common health problems in dogs with diet has become a trend. The gut microbiota has a role in common diseases such as allergy and inflammatory bowel disease (IBD) and it also has a role in the immune system. LÄS MER