Sökning: "allergy"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet allergy.

 1. 1. Antibiotic Allergy Labelling- may it cause Unnecessary Altered Antibiotic Treatment

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sigrid Gerdås; [2020]
  Nyckelord :Antibiotic allergy; labelling; warning triangle; antibiotic hypersensitivity;

  Sammanfattning : IntroductionApproximately 5-10% of the general population report an antibiotic allergy. It has been reported that labeling of medical records with antibiotic hypersensitivity are often incorrect. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsverksamheters allergeninformation ur ett konsumentperspektiv -En uppföljning av ett allergenprojekt inom den offentliga livsmedelskontrollen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nina Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Allergen; allergy; milk allergy; restaurant; allergy information; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Foodallergy is on the rise in Sweden and the rest of the world and is a global health issue. Milk protein is the allergen that causes the most allergic reactions in Sweden and those who are highly allergic to milk risk going into an anaphylactic shock which in worst case can be fatal. LÄS MER

 3. 3. Energy use and energy saving in buildings and asthma, allergy and sick building syndrome (SBS): a literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Chengju Wang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Energy use in buildings is an important contribution to global CO2 emissions and contributes to global warming. In recent years, there has been concern about creating energy efficiency buildings, green buildings and healthy buildings but this development needs guidance by multidisciplinary scientists and experts. LÄS MER

 4. 4. Comparison between conventional (animal origin) milk and milk from plant kingdom

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Louise Helsing; [2019]
  Nyckelord :milk; bovine; plant-based drink; plant-based beverages; bovine milk; plant-based milk; environmental impact; nutritional value; production process;

  Sammanfattning : Plant-based milks are an emerging market, often used as a substitute to bovine milk. The purpose for choosing a plant-based milk can be due to medical reasons such as milk-protein allergy and lactose intolerance. Lifestyle choices such as a thrive to-wards a vegan diet can be another factor. LÄS MER

 5. 5. Hemlösa katter som djurunderstödd insats på äldreboenden – ett win-win-upplägg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emilie Wass; [2019]
  Nyckelord :katt; hemlösa katter; djurunderstödd insats; äldreboende; katthem; samarbete;

  Sammanfattning : I Sverige finns ett stort djurskyddsproblem med hundratusentals övergivna och hemlösa katter. Ett annat problem i det svenska samhället är att många äldre människor, framförallt de som bor på permanenta äldreboenden, lider av ensamhet, depression och låg aktivitetsnivå. LÄS MER