Sökning: "alliance freedom"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden alliance freedom.

 1. 1. Nutida abortmotstånd i Sverige : En ideologianalys av inom- och utomparlamentariska aktörer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ulrika Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Abort; abortmotstånd; reproduktiva rättigheter; samvetsfrihet; vårdvägran; feminism; anti- genusideologi; Sverige; Sverigedemokraterna; Kristdemokraterna; Kristna Värdepartiet; Människorätt för ofödda; Människovärde; Respekt; Livsval; Skandinaviska människorättsjuristerna; Alliance Defending Freedom; Skandinaviska förbundet; Motgift; ideologianalys; inramning; kommunikationsramar; vilket är det framställda problemet; manifesta och latenta ideologier; mänskliga rättigheter.;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en kritisk ideologianalys av det nutida svenska abortmotståndet utifrån ett feministiskt perspektiv. Med hjälp av Carol Lee Bacchis metod ”Vilket är det framställda problemet?” synliggörs hur Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, olika kristna och högerextrema abortmotståndare, samt aktörer i de svenska rättsprocesserna om ”samvetsfrihet” för barnmorskor, framställer problemen med abort. LÄS MER

 2. 2. CHANGES IN JAPAN'S STRATEGIC CULTURE – THE SEVEN SINS TO PACIFISM: Japan’s Move Away From Pacifism Explained With Strategic Culture.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saman Nazari; [2018-02-13]
  Nyckelord :Global studies; International relations;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the changes within Japan’s Strategic Culture that have led Japan to move away from their previous pacifist mindset and become more militarily active in, for example, the South China Sea. I have first done a thematic analysis to get access to Japan’s strategic culture and then used Greathouse (2010) Strategic Culture method and theory to explore and explain the changes that have happened to Japan’s Strategic Culture. LÄS MER

 3. 3. Hot, löften och alliansfrihet : En fallstudie av den svenska alliansfriheten 2008-2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Johnsson; Joakim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; alliance freedom; military alliances; military cooperation; threats; power; perception; Sverige; alliansfrihet; militära allianser; militära samarbeten; hot; makt; perception;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken i skenet av ett allt mer spänt omvärldsläge. Vi vill undersöka de bakomliggande faktorerna till den svenska alliansfria hållningen i perioden 2008-2017, där Sverige ingår militära samarbeten och gör tydliga solidaritetsförklaringar men samtidigt stint håller fast vid alliansfriheten. LÄS MER

 4. 4. Fear and Loathing in the Iron Closet: The right to freedom of assembly for LGBT rights activists in the Russian Federation, Ukraine and the Republic of Moldova, and the role of the Moscow Patriarchate in the invention of “gay propaganda” legislation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Andersson; [2018]
  Nyckelord :public international law; human rights; human rights law; echr; ecthr; european court of human rights; council of europe; european convention on human rights; lgbt rights; lgbt; lgbtq; lgbti; lgbt ; russian orthodox church; moscow patriarchate; freedom of assembly; pride; gay propaganda; moldova; ukraine; russia; russian federation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Iron Closet has always been deep, and although never leading to Narnia it has on occasions had the potential to be a one-way ticket to a forced labour camp. After the decline of the Soviet Union, however, the Western world rejoiced; the second parenthesis had been set out and we now lived in the main narrative again where everything ought to make sense. LÄS MER

 5. 5. Transnationell högerextremism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Helenius; Hugo Karlsson Kazeem; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Rational Choice; Etnosymbolik; Transnationalism; Nationalism; EU; Euroskepticism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fallstudie av samarbetet mellan Gyllene Gryning och British National Party under sammankomsten Alliance for Peace and Freedom, ett regionalt samarbete mellan högernationalistiska partier inom EU. Studien anser att samarbetet är paradoxalt utifrån två aspekter. LÄS MER