Sökning: "allians"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade ordet allians.

 1. 1. Injektioner med antipsykotika inom hemsjukvården BMSS – patientens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Claes Öhlander; Louise Lindfors Kjellberg; [2024-02-12]
  Nyckelord :Bemötande; Injektion; Psykofarmaka; Tvång; Hemsjukvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Injektionsbehandling med antispykotika ges som symtomlindrande behandling inom psykiatrin, både till de som lider av psykossjukdom eller för att minska svängningarna mellan hypo-/hypermani och depression vid bipoläritet. Patienter som är inskrivna i hemsjukvården BMSS, Boende Med Särskild Service, får ofta dessa injektioner i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av att stödja elever med problematisk skolfrånvaro i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Linnéa Hansson; Joanna Wirén; [2024]
  Nyckelord :Arbetsterapi; delaktighet; grundskola; miljö; problematisk skolfrånvaro.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Problematisk skolfrånvaro har på senare år ökat och kommit att bli ett samhälleligt problem. Barns framtid och utveckling är till stor del präglad av att de klarar av skolan. LÄS MER

 3. 3. KBT-terapeuters uppfattning om terapeutegenskaper och dess påverkan på behandlingsinnehåll och styrning i psykoterapi : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Birgitta Wallgren; [2024]
  Nyckelord :Evidens; terapeutdrift; psykoterapeut; KBT; terapeutegenskaper;

  Sammanfattning : Psykoterapi som inte håller rätt spår benämns i forskning som ”terapeutisk drift”. Den terapeutiska driften beskrivs uppstå när terapeuter inte lyckas fullt ut med att leverera evidensbaserad behandling. Det har påvisats att egenskaper hos terapeuten påverkar behandlingsinnehållet och risken för terapeutisk drift. LÄS MER

 4. 4. Common Factors i psykoterapi: Psykometrisk analys av ny mätskala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Helmersson; Mimmi Levander; [2024]
  Nyckelord :Common Factors; psykoterapi; skattningsskala; psykometri; Psychotherapy; Rating Scale; Psychometrics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Understanding what constitutes a positive outcome in psychotherapeutic treatment remains a challenge, whether attributed to Common Factors (CF) shared across therapies or specific therapeutic methods. The definition of CF varies and can be traced to all aspects of therapy, including patient and therapist factors and the process of change. LÄS MER

 5. 5. Behandlingsarbete med ungdomar på HVB : En kvalitativ studie om personalens uppfattningar om behandlingsarbete med särskild inriktning på relationer och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Cassandra Hall; Julia Kristofersson; [2024]
  Nyckelord :Residential care homes; residential youth care; institutional care; adolescents; mental health; treatment; collaboration; therapeutic alliance; crime; HVB; institution; ungdom; psykisk ohälsa; behandling; samarbete; samverkan; relation; terapeutisk allians; kriminalitet;

  Sammanfattning : En del av den sociala barnavården i Sverige består av hem för vård eller boende (HVB), som är en typ av institutionsvård utanför det egna hemmet. Aktuell studie syftar till att undersöka hur personal på HVB-hem beskriver institutionens behandlingsmässiga utgångspunkter och hur de uppfattar behandlingsarbetet med ungdomarna. LÄS MER