Sökning: "alliansfrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet alliansfrihet.

 1. 1. Mer än bara en militärövning : En kvalitativ analys av regeringens lagrådsremiss gällande samförståndsavtalet för värdlandsstöd

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jovic Daniel; [2019]
  Nyckelord :NATO; military independence; Aurora 17; military defence; Sweden; rational choice; cooperation; Nato; alliansfrihet; Sverige; Aurora 17; samarbete; rational choice;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Militariseringen av EU : Varför valde Sverige att ingå i Pesco?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dean Walldén; Martin Woxö; [2019]
  Nyckelord :EU; Pesco; defence policy; security policy; foreign policy; Sweden; military nonalignment; CFSP; CSDP.; EU; Pesco; försvarspolitik; säkerhetspolitik; utrikespolitik; Sverige; militär alliansfrihet; GUSP; GSFP.;

  Sammanfattning : Med anledning av den förändrade säkerhetsmiljön i Europa startade en process som syftade till att öka samarbetet inom säkerhets- och försvarsområdet inom EU. Detta försvarssamarbete kallas det Permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och innebär ett mer upptrappat och konkret militärt samarbete än tidigare inom EU. LÄS MER

 3. 3. Europeiska försvarsfonden och Sverige : En motivanalys av Sveriges beslut att gå med i europeiska försvarsfonden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Edwin Hillesöy; [2019]
  Nyckelord :Europeiska försvarsfonden; motivanalys; utrikes och- säkerhetspolitik; beslutsfattande; EU;

  Sammanfattning : Det europeiska försvarssamarbetet har de senaste fem åren haft en snabb utveckling till följd av det oroliga läget i Ukraina och den ökade maktkampen mellan USA och Kina. Efter årtionden av minskade försvarsbudgetar står Europas medlemsstater med föråldrad utrustning och en ineffektiv utveckling på försvarsområdet. LÄS MER

 4. 4. Export på ohållbara grunder? - En idékritisk analys av argumenten för Sveriges export av krigsmateriel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Folkeson; [2018]
  Nyckelord :Vapenexport Idékritik Neutralitet Alliansfrihet Sysselsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The idea behind Sweden’s export of war material consists of two main arguments. The first is based in Sweden’s policy on neutrality and states that export is needed to enable independence for Sweden’s defence. The second is that the export leads to many jobs in rural areas in Sweden and that a ban would lead to large unemployment. LÄS MER

 5. 5. Sverige, Finland och Nato efter Krim - En fallstudie av skillnaden i synen på Natomedlemskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robert Petersen; [2018]
  Nyckelord :Sverige; Finland; Nato; alliansfrihet; säkerhetspolitik; Natooption; Natomedlemskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sweden and Finland have very similar strategic situations being militarily non-aligned, perceiving an increased military threat from Russia, and engaging in extensive partnerships with NATO. However, the two nations have chosen different approaches towards a hypothetical NATO membership. LÄS MER