Sökning: "alliansfrihet"

Visar resultat 16 - 20 av 34 uppsatser innehållade ordet alliansfrihet.

 1. 16. Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010-talet : en kvalitativ textanalys av fyra regeringars deklarationer i jämförelse mellan neutralitets- och solidaritetspolitik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Eric Hammarlind; [2016]
  Nyckelord :Swedish Security Policy; Strategic Narrative; International Relations; Neutrality; Nonalignment; National Identity; Securitization; Svensk Säkerhetspolitik; Strategiskt narrativ; Strategisk kultur; Neutralitet; Alliansfrihet; Nationell identitet; Säkerhetisering; Lämplighetslogik.;

  Sammanfattning : Is the credibility of today's Swedish security policy under question? Through two world wars and the years that followed Sweden has invoked a policy of neutrality and military nonalignment. This policy has come to be perceived as an integral part of the Swedish national identity. LÄS MER

 2. 17. Militär alliansfrihet eller inte? : En argumentationsanalys av Moderaterna respektive Socialdemokraternas syn på ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Melbi; [2015]
  Nyckelord :Nato; the Moderate Conservative Party; the Social Democrats; defense alliance; nonalignment; neutrality; foreign policy; security; Nato; Moderaterna; Socialdemokraterna; försvarsalliansen; alliansfrihet; neutralitet; utrikespolitik; säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to investigate how the two biggest political parties, the Social Democrats and the Moderate/Conservative Party, looks at a membership in the defense alliance North Atlantic Treaty Organization. The question have the illegal annexation of Crimea affected how the parties look at a membership in Nato will be answered and analyzed. LÄS MER

 3. 18. En strid om verkligheten och Nato : En studie av Natoförespråkare i Sveriges riksdag

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rickard Blomstrand; [2015]
  Nyckelord :Nato; Natomedlemskap; Moderaterna; Folkpartiet; Identitet; Kollektiva minnen; Konstruktivism; Försvarspolitik; Försvar; Alliansfrihet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Sveriges militära allianser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilda Hagberg; [2015]
  Nyckelord :Sverige; alliansfrihet; säkerhetisering; Nato; EU; NORDEFCO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish foreign policy has long been dominated by a neutral and non-interventionist stance. During the Cold war, the Swedish position was highy appreciated by both East and West. But when the war ended, the nature of threats shifted. Threats emanated from the new political world order. LÄS MER

 5. 20. Mellan neutralitet och försvarsgarantier : Sveriges militära alliansfrihet ur ett säkerhetsgemenskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Thomas Simonsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER