Sökning: "alliansfrihet"

Visar resultat 16 - 20 av 32 uppsatser innehållade ordet alliansfrihet.

 1. 16. En strid om verkligheten och Nato : En studie av Natoförespråkare i Sveriges riksdag

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rickard Blomstrand; [2015]
  Nyckelord :Nato; Natomedlemskap; Moderaterna; Folkpartiet; Identitet; Kollektiva minnen; Konstruktivism; Försvarspolitik; Försvar; Alliansfrihet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Sveriges militära allianser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilda Hagberg; [2015]
  Nyckelord :Sverige; alliansfrihet; säkerhetisering; Nato; EU; NORDEFCO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish foreign policy has long been dominated by a neutral and non-interventionist stance. During the Cold war, the Swedish position was highy appreciated by both East and West. But when the war ended, the nature of threats shifted. Threats emanated from the new political world order. LÄS MER

 3. 18. Mellan neutralitet och försvarsgarantier : Sveriges militära alliansfrihet ur ett säkerhetsgemenskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Thomas Simonsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Nationell självspegling av utrikes- och säkerhetspolitisk orientering i nyhetsrapportering från konflikter : en fallstudie av svenska mediers rapportering från Krimkrisen 2014

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :William Idström; [2014]
  Nyckelord :Krim; media; utrikespolitik; säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : Villkoren för krigföring befinner sig i ständig förändring och tempot med vilket de ändras ökar. Det här för med sig allt fler faktorer att ta hänsyn till när de samtida förutsättningarna för krig och konflikter skall förstås och hanteras, och bland dessa finns medierna och deras sätt att rapportera från konflikter. LÄS MER

 5. 20. Smart eller feg? Neutralitet under 1900-talets stormiga Europa

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ana Teofilovic; Hillevi Eilard; [2013]
  Nyckelord :Neutralitet; alliansfrihet; avvikelse; neutralitetsrätten; andra världskriget; kalla kriget; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår uppsats behandlar neutralitetsbegreppet under andra världskriget och kalla kriget. I tre olika fall, Sverige, Schweiz och Irland, har vi studerat hur väl teori och praktik stämt överens, dvs om man har efterlevt den politik som neutralitetsrätten förpliktigar. LÄS MER